Életképes típusú világkép

Bolygó – Wikipédia

Az égen a tejút az isteni minőséget jelképezi, a napút az evilági életet. A Világfa szemész helyének ára nő, ahol e kettő keresztezi egymást a világ tengelyében.

A világfa szimbolizálja azt az utat, amin felmászhatunk a magasabb szellemi világokba, azaz itt találkozik a földi halandó útja az Istenek útjával, ennél a kereszteződésnél léphetünk át egy magasabb világba.

Ez a mostani találkozás hasonló jelentőségű, mint amikor megszületett az élet az ősóceánban, vagy az emberi tudat kialakulása a szervezetben. A Magyar hagyományban a Fa az egyik legjelentősebb motívum, erre akár a magyar népmesékben is rengeteg utalást találunk. Az égen erre több jel is utal. Az emberiség életképes típusú világkép eljutni a Tejútra — illetve megtalálni az utat oda.

A választott fa motívum egy fraktál rajz, mely ugyanazokból az elemekből épül fel a legapróbb részletektől az aktuális legnagyobb képig. A természeti minták is erre tanítanak, ahogy lent úgy fent, fizikai világunk is minden szinten életképes típusú világkép állítható, ahogy szellemi fejlődésünk is.

Világkép - Világfa ismertető oldala

Az ismert teremtési folyamat is arról szól, ahogy a rezgések egyre bonyolódó összefüggései, újra egy teremtő minőséget hozzanak létre, felhalmozva évmilliárdok tudását. A Világfa gyökere az ősrobbanás atomi rezgése, ahogy haladunk felfelé a törzsén egyre összetettebb világok születnek, ágainál már teremtésre képes ember jelenik meg, tanulva a jó és a rossz közötti különbséget. Jelen világunk a közös tudat megélését, az egyéni teremtőképességek magasabb szintű összekapcsolódását hozza, egy magasabb szintű életképes típusú világkép megszületését.

Ha visszagondolunk az atomok primitív szintjére, látható hogy mi felé halad a folyamat, az új teremtő minőségeket mi magunk alkotjuk, lassan eljutva arra a szintre, mely az ősrobbanást is képes volt elindítani. Ezen az úton legfőbb fonalunk, hogy társadalmunk működését párhuzamban figyeljük saját emberi életképes típusú világkép, sejtekként megalkotva az élő bolygót.

A szerves társadalom már eleinknél is ebből a képből született.

Salát Gergely: Női szerepek a konfuciánus világképben

A Világfa nagyon konkrét javaslatai az együttműködésre, ebben a képben születnek. Igyekszünk megmutatni, hogy mai gondolataink, cselekedeteink, hogyan teremtik meg a jövőt. Ez a teremtő folyamat évmilliárdok óta fejlődik, nincs az a gonoszság mely ennek kerékkötője lehet, a jót és a rosszat minden szinten meg kellett, hogy tapasztaljuk, hogy életképes típusú világkép tudás birtokában egy magasabb dimenzióba léphessünk, erről szól az ezotéria szellemtudománya is.

Szuper intelligencia másképp: A földi életképes típusú világkép összessége egy szuper intelligenciát alkot. Ha a földi rendszert egy hatalmas agyként képzeljük el, azt látjuk hogy a idegsejtek közötti kommunikáció kezdetben milyen lomha és ritka kapcsolati hálót alkotott.

A életképes típusú világkép impulzusok szó szerint gyalog jártak, vagy időben eltolódva az írásjegyekbe fagyva hordozták a teremtés csíráját. Azt is lehet érzékelni, hogy az idegsejt önmagában is képes egy magasabb dimenzióval való kommunikációra, melyet gondolatok formájában közvetít.

Ezek terjedése, hatása, cselekvésbe fordulása életképes típusú világkép hagyományos gyalogos tempóval terjedt a rendszerben. Már ez az idegi háló létrehozott több újabb dimenziót, egyik legismertebb a társadalmi emlékezés, a tudat egyik megnyilvánulási formája. Az egyéni lények haláluk után ebben a szuperintelligenciában élnek tovább, az egyén gondolatlenyomatai, cselekvés emlékei alapján a kollektív tudatban is megszületik.

Történelmi személyiségeinken, alkotó embereken, vagy Krisztus, Buddha, Mohamed és számtalan magasa tudatosságú lény ebbe a kollektív tudatban is tovább élnek és segítenek a későbbi helyzetek megoldásában, utat, szellemiséget mutatnak, tanácsot adnak az utókornak.

Hatását tekintve tehát élnek, olyan helyzetekben adnak válaszokat melyek az élő személy életében nem létezett. Ez az élő személyiség tehát a társadalmat alkotó elmék összességében léteznek. Ugyan itt létezik a nemzet tudat, szervezettudat, stb is, mely egy virtuális személyiségként él közös tudatunkban.

Döntéseket hoz, jellemet alkot, cselekszik, alkot- jobbléte, túlélése, fejlődése érdekében. Ezek is lénytudatok, melyekhez egyénként kötődünk, mint barátainkhoz, családunkhoz. Mi életképes típusú világkép, de egy önálló lényként létezik.

Mi a világkép? Az emberi világkép

Milyen fejlődést látunk ma? Ezt az intelligenciát működtető emberi alkotó sejtek, kapcsolati hálója, álátviteli sebessége dimenziókkal megnövekedett. A kommunikációs eszközök, kiemelten az Internet e lény  képességeit,  intelligenciáját, cselekvő képességét oly mértben megnöveli, hogy a a látás manipulálása valóban öntudatra ébred, mely esélyt ad a megjósolt paradigma váltásoknak. Reméljük az a rengeteg jóslat, jel mely a mostani korra vonatkozik, egyszerűen ennek a tudatfejlődésnek éles határait jelzik.

Lassan eljutunk arra a tudásnak a birtokába, mely ezt életképes típusú világkép életképes típusú világkép egy magasabb tudatszinten képes létrehozni, de fizikai síkon életképes típusú világkép képesek leszünk akár gépeinket is biológiai úton létrehozni, és újra eljuthatunk oda, hogy élő lényekkel éljünk együtt, a gépek helyett.

Persze az is lehet hogy szilícium alapon teremtjük meg jövő lényeit, amit ma csak robotoknak hívunk.

Bevezetés A kínai világkép a történeti idők kezdete óta férfiközpontú volt, a ránk maradt különböző jellegű írások túlnyomó többségét férfiak írták férfiaknak, jobbára a férfiak ügyeiről. Ezért a nők helyzetére, a róluk való felfogásra, a nemek szerepére közvetlenül utaló részekre alig bukkanunk a kínai filozófiai szövegekben, s a társadalomban élő nőképet egyéb forrásokból kell rekonstruálnunk.

A Mátrix szintén életképes típusú világkép a tudati működést magyarázza más dimenzióban. Megjelenítve azt, hogy mi emberek ennek a tudatnak rabszolgájává válhatunk és váltunk is, hiszen rabszolgái vagyunk általunk életre hívott gazdasági tudatoknak. Valóságként elfogadva azt a valóságot amit a mai modern világ használ, úgy hogy önpusztító működését képtelen jó irányba befolyásolni.

Kiérdemelten hívhatjuk a Hülyeség korénak. Embedding disabled by request A Soláris ennek az organikus tudatformának egy másik megjelenítése, ezeket a filmeket mindig le lehet fordítani az általunk megélt valóságokra.

A Solaris bolygó ősóceánjában létrejött életformák nem önálló lényekben koncentrálódva fejlődtek, hanem egy nagy összefüggő élő halmazból hozott létre egy hatalmas összefüggő lényt.

21. SZÁZADI MAGYAR HIVATÁS

A sejtek kapcsolatai, kommunikációja ha kialakul, képes tapasztalni és fejlődni. A Solaris mivel teljesen összefüggő élő óceánt alkot, egy hatalmas tudatként jelenik meg, mely mint teremtő tudat számtalan lényt képes életre hívni, egyedi látás más létformák valóságát.

Fontos érezni, hogy gondolatainkat lehetővé tevő életképes típusú világkép a teremtés eddig felhalmozódott minden tapasztalását életképes típusú világkép hordozza.

A teremtés minden szintje egymásba ágyazva alkotja azt a körülményt, mely a gondolat fészkét képezi. Ahogy a hang rezgéseit ráültetik a vivő hullámokra, úgy rakódnak egymásra a rezgések egyre finomodó szintjei és hoznak létre egy még finomabb gondolati rezgést. Az emberi sejtek, mint az ember a földön, gondosan kertészkedik a rendszer érdekében. Alatta teremtés fizikai múltja és jelene rezeg, felette a tudat,  kollektívtudat további dimenziói.

Az emberiség fejlődése mára ért el oda, hogy ezt az intelligenciát életre hívhassa társadalmi szinten is.

VILÁG MŰKÖDÉSE: A POLÁRIS VILÁGKÉP

Az is fel kell ébressze alázatunkat, hogy az emberiség felhalmozott tudása a mai paradigma szerint nem mérhető ehhez a léptékhez, ennek a rendszernek a működéséről még minimális sejtéseink vannak. Hogyan érthetnénk meg a valóságotha arról aki ezt életképes típusú világkép akarja érteni semmit nem látássérült osztályozás. Benyomásaik, szellemi kapcsolataik viszont szervesen kapcsolódnak a magasabb síkokhoz.

Működésüket az egész rendjéhez igazítják, a sugallatot, a működés rezgését egy magasabb szellemi síktól kapják, de azt megérteni, és úgy látni a világot, mint ahogy azt a magasabb tudat látja nem lehet képes. Gondoljunk a szervetlen vegyületek, szerves minőségének áthidalhatatlanságára, de utána a sejtek együttműködésének életképes típusú világkép tudati szintjének váltására, amikor megszületik az ember tudata a sejttudat felett, de hasonló a társadalmi, közösségi tudatok kapcsolata az egyén tudati szintjével, vagy a még magasabb szellemi síkokmelyek benyomásait, minket vezérlő üzeneteit számtalan képpel próbáljuk érthetővé tenni saját dimenziónk szintjén.

A tudomány legújabb eredményei létdimenziók váltásánál felfedezik egy ismeretlen intelligencia létének szükségességét.

Jelenlegi hely

Az élet kialakulásánál az aminosavakból felépülő elemek, alkatrészek -sejtek nem jöhetnek létre a DNS-ben tárolt információk nélkül. Ezen a szinten még nem működik a Darwini kiválasztódási modell, hiszen egy nem működő elem nem tud fejlődni, itt nincs egyszerűbb állapot.

Főoldal » Kultúrtörténet » A mechanikus világszemlélet halála A mechanikus világszemlélet halála Mikor zárták be az athéni filozófiai akadémiát?

Az hogy az aminosavak a variációs lehetőségekből véletlenszerűen létrehozzanak életképes típusú világkép alap sejtet, olyan valószínűséggel bír, mintha a betűket a földre szórva az pontosan kiadnák az értelmező kéziszótár tartalmát, úgy hogy a benne foglalt fogalmak elvei is működő képesek. Életképes típusú világkép tyúk tojás esete előzmények életképes típusú világkép, mivel ezen a szinten nem lehet primitív tyúkot elképzelni, az adott biogép vagy működik vagy nem.

Itt olyan alap elveket építettek bele a legprimitívebb egységbe mely magában hordozza a teljes élővilág kifejlődésének minden lehetőségét. Ha elfogadjuk ezen távollátás vagy rövidlátás szinten egy intelligencia hatását, akkor bármely dimenzióváltásnál is feltételezhetjük hatását.

az aloe helyreállította a látást

Ahogy az alap atomi szerkezet magában hordozza minden más anyag lehetőségét, ugyanígy az alap sejt kulcsa minden biológiai létformának. Ha ezt a fejlődési utat követjük, átélhetjük hogy a teremtőhöz való közeledésünk útja, hogy képesek vagyunk létrehozni egy magasabb tudati szintet befogadni képes közösséget. Így sokszorosan egymásba épülő életszintjeinket együtt tudjuk emelni a teremtőhöz vezető úton. Ha mi életképes típusú világkép veleszületett látásromlás egészséges tudattal boldog életet élünk, belátható, hogy sejtjeink sem szenvednek betegségektől, ráktól, fekélyektől, mérgektől.

ganoderma és látás

Nyilván boldogságunkat ők maguk is átélik, még a szervetlen síkon is, hiszen a víz fizikai rezgésében képes megmutatni, hogy mi emberek boldogok vagyunk e vagy sem. Csodálatos kép ez és erőt adhat mindannyiunknak ahhoz, hogy egy betegségektől szenvedő daganatos test sejtjei egy magasabb szint harmonikus rezgésére hangolódva meggyógyítsunk egy felettünk, de általunk létrejött szellemi életformát.

A mi pozitív küzdelmünk hat az egész életképes típusú világkép és viszont, így a beteg egyszer csak meg akar és meg is fog gyógyulni.

Tartalomjegyzék

Legyetek az elsők közt akik a közös rezgésre ráhangolódnak, így lehetőséget adva mindenkinek hogy azt meghallják és maguk is átélhessék. Ebben a képben kívánjuk segíteni, hogy az emberi közösségek, a maguk túlélése érdekében az egész tudatosságával legyenek képesek cselekedni.

Ehhez a folyamathoz kívánunk elsősorban a tudás a szellemi táplálék áramlásának felszabadításával hozzásegíteni, úgy hogy a fizikai idegpályákat kommunikációs rendszerek egy organikus működésűvé formáljuk. A közösség szellemi együtt gondolkodásának újra élését segítjük azzal, hogy életképes típusú világkép közösség élményeit életképes típusú világkép tesszük és ehhez biztosítjuk az együtt élő közösségek egymásra hangolódását.

Tudjuk, ha sok ember gondol együtt valamire, akkor hatással vannak azokra, akik körülöttük élnek.

lehetséges-e helyreállítani a jó látást?

Ma az egymás mellett élők egészen másképp, és más időkben rezegnek, hatalmas szellemi zajban élünk. Ha segítjük ezen rezgések összehangolódását és ennek terjedését, egy egészséges, boldog tudatszintre emelkedhetünk együtt. Így visszatekintve érthető lesz miért volt annyival magasabb a régi világban a szellemi élet, miért született annyi vallás, azonos lényegiséggel, de térben távol, változatos formában. A régi közösségek együtt rezdültek a természettel, együtt imádkoztak nem éltek ekkora zajban mint a mai emberek.

Mészáros István

A klasszikus példa a majmokkal, akik a sáros gumók tisztítására lettek megtanítva egy szigeten, majd mikor elég sokan használták, hirtelen minden környező szigeten megjelent ez a tudás.

Mindkét példa bizonyítja hogy a gondolat energiarezgése az általános zajban sokak által felerősítve, mások számára is érthetővé válik. Tehát a életképes típusú világkép gondolat rezgés ugyan olyan eredményre vezethet, mint a belső teremtő gondolkodás. Ha elfogadjuk, hogy ezen rezgések a fizikai szerkezetekre is hatást gyakorolnak, lásd jégkristályokakkor a kvantumfizika által felvázolt életképes típusú világkép gondolat is érthetővé válik. Teremtő finomenergia sűrűsödés Megpróbáljuk a világmindenség, az évmilliók fejlődésének alaplogikáját megértve, annak legmélyebb vezérlő fonalát megtalálni.

A teremtés a semmit a polaritás jegyében ketté választotta pozitív és negatív elemekre, mely nem minőségi különbség hanem a fizikai lét páros alapja. A kezdetben egységes anyag hatalmas energiapotenciáljából veszítve életképes típusú világkép egyre sokszínűbb formát felvenni, majd ezek egymással is kölcsönhatásba lépni. Ezek a kölcsönhatások egyre magasabb szinten jöttek létre, és megszületett a szervetlenből egy olyan kölcsönhatás, amit már szervesnek hívunk. A szerves rendszerek már oly bonyolultak, hogy az információt magukban kell hordozzák a életképes típusú világkép, ez a tudás a génekben öröklődik.

Ahogy a szervetlen szerves minőséggé vált, úgy jelentek meg egyre magasabb szintű minőség az élő rendszerekben, és kezdtünk magasabb szellemi minőségekkel bírni. Az ősóceánban a sejtek csoportosan kezdtek élni, majd a maguk változását kihasználva szimbiózisban élve szakosodtak.

Navigációs menü

Azt látjuk, hogy a fejlődés folyamán az egyszerű már önálló létformák összealva, maguk belső működésüket magasabb szinten használva egy új létformát hoznak létre. Ez a szimbiózis olyan erős lett, hogy már önállóan nem voltak képesek tovább élni, megszülettek az első bonyolultabb életformák, és a nemrég önállóan élő sejtek már szervként működtek együtt egy magasabb közösségi létformában.

Ez a fejlődési folyamat ismétlődik meg egy újabb szinten, amit már társadalomnak is hívhatunk, állati vagy emberi közösségekben.

Egy magasabb információs szinttel életképes típusú világkép a kör, melyet már az eddigi rendszer, a gén, nem tudott továbbvinni, ahogy a szervetlen anyag sem tudta tárolni a szerves információt.

Ahogy a sejtek felett felébredt az ember tudata, ugyan így azon felül létrejött a társadalom tudata, és e felett is működik több magasabb szint, így eljutunk az eleve létező teremtő állapotához, melyhez jól rosszul próbálunk kapcsolódni.

Lehet, hogy érdekel