ABC könyv látásra. Festészet könyv - 1. oldal

ABC könyv látásra mi legyen a látás mutatója

Nincs készleten Leírás A rajzolás az ember egyik legcsodálatosabb képessége. Hasonló a zenéhez, ahol a fül belső hallása kéz, az agy és a szív együttműködve hoz létre csodálatos dolgokat. A képzőművészetben a szem belső látása kéz, az agy és a szív szükséges ehhez a titokzatos varázslathoz. A rajz is kész csoda, egy szál ceruzával világokat lehet teremteni, a háromdimenziós tér illúziója varázsolható egy üres papírlapra.

ABC könyv látásra a rövidlátás jelenti a legnagyobb hátrányt

Ez a könyv arra vállalkozott, hogy megtanítson rajzolni: kézen fogja a tanulni vágyót, közös gondolkodásra, együtt látásra serkentse.

A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik Szállítási és fizetési módok Kedves Vásárlónk!

ABC könyv látásra forrásból származó vízzel javítsa a látást

Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön ABC könyv látásra Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.

ABC könyv látásra a látásszabályozó nyitva

Szállítási módok:.

Lehet, hogy érdekel