Szemészeti nemzeti irányelvek, Boros Béla (orvos)

Intézményi várólista és előjegyzési lista nyilvántartás

szemészeti nemzeti irányelvek

Szemészet, Az irányelvet az illetékes szakmai kollégiu­mok is elfogadták. A éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismerése.

szemészeti nemzeti irányelvek

Az érzékszervi szűrővizsgálatok elvégzése - az erre vonatkozó jogszabályok alapján - a kórházi újszülöttosz­tályok, illetve a hazamenetelt követően a védőnők fel­adata. Nagyon fontos, hogy az újszülöttosztályok a leg­korszerűbb eszközökkel és módszerekkel végezzék az első szűréseket, a gyermekegészségügyi alapellátást vég­zők, különösen a védőnők pedig a legújabb elméleti tud­nivalók elsajátítása mellett a kellő gyakorlati jártasságot is megszerezzék.

Az irányelv bevezetésének megkönnyítésére első lépés­ként egy 2x1 napos elméleti és gyakorlati oktatást szer­veztünk a vezető védőnők számára.

szemészeti nemzeti irányelvek

Ezt követően egy oktatási segédanyag készült, melyet DVD-n rendelke­zésükre bocsátunk a területi felkészítés keretében. Az oktató DVD-t egyéni tanulmányozás és szemészeti nemzeti irányelvek cél­jából minden szűrést végző védőnői látás élet hack rövidesen meg fogja kapni.

szemészeti nemzeti irányelvek

A szűrést végző területi és iskolavédőnők számára a gyakorlati ismereteket is tartalmazó tájékoztató nap megszervezése a regionális és kistérségi vezető védőnők közreműködésével történik a Szemészeti nemzeti irányelvek Országos Gyermekegészségügyi Intézet a veze­tő védőnők számára elkészített egy általános ajánlást a tájékoztató nap tematikájára vonatkozóan, a felkészítés megvalósításához azonban szükség lesz az adott térség­ben szemészeti nemzeti irányelvek szemész szakorvosok segítségére is.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet tisztelettel felkéri a szemész kollégákat, hogy a gyermekkori látás­problémák minél fiatalabb életkorban való felismeré­se érdekében támogassák az új irányelvekben foglaltak sikeres gyakorlati megvalósítását, a gyermekegészségügyi alapellátásban dolgozó házi gyermek orvosok és védő­nők ehhez kapcsolódó tevékenységét!

szemészeti nemzeti irányelvek

Az elkészült DVD-t - amely az irányelv teljes szövegét is tartalmazza - a vezető védőnők által felkért és a felké­szítésben részt vevő szemész, gyermekszemész kollégák rendelkezésére bocsátjuk. Szemészeti nemzeti irányelvek felkészítés időpontja várhatóan Közlemény A Magyar Szemorvostársaság közgyűlése A díj befizetéséről szóló csekket a tagoknak, az MSZT titkárságán meglévő címek alapján, postázni fogjuk.

Húszéves életkor alatt a leggyakoribb vaksági ok a koraszülöttek retinopátiája ROP volt, míg 40 és 60 éves kor között a rövidlátóság myopia és a diabéteszes retinopátia, 60 év felett a makuladegeneráció és a diabéteszes retinopátia, 80 év fölött pedig a makuladegeneráció szerepelt vezető okként, ez utóbbi szemészeti nemzeti irányelvek az életkorban az esetek több mint feléért volt felelős. A 10 év múlva megismételt felmérés nagyon hasonló eredményeket hozott. A program részeként a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján nyarán, a Siketvakok Országos Egyesületének kezdeményezésére és segítségével, létrehozták a Látássérültek Tanácsadó Szolgálatát.

Lehet, hogy érdekel