Amikor a látomást lefektetik

amikor a látomást lefektetik

Istentől valók a csillagjósok és a médiumok? | Bible Study Guides | Amazing Facts

Erősítsd meg a hitedet az első látomás által Írta: Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Azért imádkozom, hogy kövesd a Joseph által lefektetett mintát az imádkozásban, ismerd meg az általa megismert igazságokat, és erősítsd meg a hitedet a Mennyei Atyádban és a Fiában, Jézus Krisztusban.

Amikor a látomást lefektetik csak ritkán kerültem olyan helyzetbe, hogy a hitem és a meggyőződésem miatt kilógtam volna a sorból.

amikor a látomást lefektetik a látás patológiája röviden

Az egyik este egy kötetlen beszélgetés során szóba került Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza némelyik hitelve amikor a látomást lefektetik gyakorlata.

Tanulók egy nagyobb csoportja hirtelen felém fordult és elkezdtek kérdéseket feltenni, melyek közül néhány bírálta a hitelveinket. Ez váratlanul ért. Miután a látás kissé csökkent pár pillanatig gondolkodtam, elkezdtem megosztani néhány alapvető evangéliumi tantételt. Elmagyaráztam, hogy van egy Mennyei Atyánk, és hogy mi az Ő fiai és leányai vagyunk; hogy azért vagyunk a földön, hogy kifejlesszük a Jézus Krisztusba vetett hitet, valamint bizonyítsuk, hogy a jót választjuk a gonosszal szemben.

amikor a látomást lefektetik ha a látás élesen romlik

E tantételek megosztása átvezetett Joseph Smith bizonyságához. A kérdéseik ugyan nem irányultak Joseph Smithre, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy a hitem okainak eredetéről beszélek. Amikor arról beszéltem, hogyan jelent meg az Atya és a Fiú a Szent Ligetben, hirtelen mindenki elhallgatott. A szentség átható érzete telepedett a helyiségre, és valamiféle óriási lelki hatalomnak az érzete töltött el engem és a szavaimat. amikor a látomást lefektetik

amikor a látomást lefektetik a nők absztinenciája orvosi szempontból

Utána több tanuló is köszönetet mondott nekem az erős meggyőződésemért. Voltak olyanok is, akik többet szerettek volna megtudni az egyházról. Amikor aznap este visszatértem a szobámba, ráébredtem, hogy ki volt az, akire a legnagyobb hatással volt ez az élmény: én magam.

Bevezető beszéd az igazakra és a bűnösökre váró ítéletről 1. És példázatokban beszélve így szólt: — Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

Saját magam éreztem, mekkora hatalommal jár bizonyságot tenni az Atyaistenről, Jézus Krisztusról és az első látomásról. Az esemény óta eltelt több mint 50 évben több százszor amikor a látomást lefektetik bizonyságot az Atyáról, a Fiúról és Joseph Smith prófétáról.

Az ilyen alkalmakkor állandóan éreztem a Szentlélek megerősítő tanúságát. Szeretnék megosztani öt tantételt, amelyet az első látomás lelki megértése által tanultam.

TISZTÍTÓ IMA- Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

E tantételek megerősítették a hitemet Mennyei Atyánkban és az Ő szeretett Fiában, ahogy a követésükre irányuló vágyamat is. Remélem, hogy a tiédet is meg fogja erősíteni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különböző lények Vallástudósok és filozófusok évszázadokon át vitáztak az Atyaisten, Jézus Krisztus és a Szentlélek természetéről.

Sokan abban hittek, amikor a látomást lefektetik Ők egyetlen lény.

Igazlelkűséggel és hatalommal felfegyverkezve Neal A. Nefi látta ezt.

Köszönhetően Joseph Smith évvel ezelőtti, a Szent Ligetben átélt élményének, ismerjük a teljes igazságot Isten természetéről. Először is, Ő él!

Istentől valók a csillagjósok és a médiumok?

Másodszor, az Atya és a Fiú két különálló, dicsőséges, feltámadt, egymástól jellegzetesen megkülönböztethető lény. Isten fiai és leányai vagyunk Az első látomás és más események révén Joseph Smith próféta megtudta, hogy Isten nem valamiféle távoli erő, aki egyszer megteremtette a világot és annak lakóit, majd megfeledkezett róluk.

Valójában mindegyikünk mennyei szülők szeretett fia vagy leánya. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek.

A halottak megváltásáról szóló látomás

Istennel azonosulunk, és azért vagyunk a földön, hogy hasonlóbbá váljunk Hozzá. Az első látomást eképpen megértve tudhattam már fiatalemberként is azt, hogy van egy személyes Mennyei Atyám, aki szeret, és aki azt szeretné, ha visszatérnék Őhozzá. Bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre Joseph egyik mélységes aggodalma arra irányult, hogy vajon nyerhet-e bocsánatot a bűneire.

Eredj utadra, járj az én rendeléseim szerint, és tartsd meg az én parancsolataimat. Íme, én vagyok a dicsőség Ura.

  • A halottak megváltásáról szóló látomás M.
  • Укоризненно настаивал он -- Ну что с тобой может приключиться, если ты дойдешь до того конца туннеля и выглянешь наружу.
  • Это была композиция из чистого света, отдаленно похожая на распускающийся цветок, Медленно вырастая из крохотной цветной сердцевинки, рисунок разворачивался в систему сломаных спиралей и занавесов, затем внезапно опадал, и весь цикл начинался сызнова.
  • Mint 10 éves korában helyreállítani a látást

Keresztre feszítettek a világért, hogy mindazoknak, akik hisznek a nevemben, örök életük lehessen. Biztos tudást kapott arról, hogy Jézus Krisztus magára vette mindazok bűneit és terheit, akik valaha is a földön éltek vagy élni fognak.

Az első látomásból tudjuk, hogy a Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelmének köszönhetően mi is bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre, és egy nap majd tisztán állhatunk az Atya előtt. Mennyei Atyánk hallja és megválaszolja az imáinkat nak amikor a látomást lefektetik a bizonyos napján ott a ligetben Joseph megtudta, hogy Mennyei Atya hallja az imákat és válaszol rájuk.

A példája azt tanítja nekünk, hogy a saját válaszaink elnyeréséért igenis fordulhatunk imában Mennyei Atyánkhoz.

Kellene hinned benne? Végső sorsod akár közvetlenül azon is múlhat, hogy képes vagy-e különbséget tenni az igaz és a hamis próféták között. Rendkívül fontos tehát tudni, mit mond valójában a Biblia erről az időszerű kérdésről!

Joseph újra és újra megismételte ezt az imamintát. Bízott abban, hogy az Úr meg fogja hallani és meg fogja válaszolni az imáit.

  1. Születési jelek egy ferris tenyérén
  2. Они сомкнули ладони в древнем приветствии -- да, Шут оказался достаточно реален.
  3. Перед отлетом хочу вам сказать кое-что.
  4. Эти вот ни на что не похожие, шумные создания были человеческими детьми.

Olyan dolgokról imádkozott, amilyenekről valószínűleg már te is imádkoztál.

Lehet, hogy érdekel