Mi a látomás 5 sor

mi a látomás 5 sor

Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító.

Tartalomjegyzék

Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett mi a látomás 5 sor. Háttérolvasmányok Dieter F. Uchtdorf: Az első látomás gyümölcsei. Liahóna, Neil L.

Andersen: Joseph Smith. Javaslatok a tanításhoz Joseph Smith története —17 Joseph Smith látta az Atyaistent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust Add meg ennek a leckének a hátterét azzal, hogy röviden áttekintitek a Joseph Smith története —12 -t, majd kérd meg a tanulókat, hogy hasonlítsák ezt a részt napjainkhoz azzal, hogy rámutatnak a Joseph Smith igazságkeresésével kapcsolatos élmények és azok élményei közötti hasonlóságokra, akik napjainkban keresik az igazságot.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

A válaszok között legyenek ott a következők: Sok viszálykodás volt a különböző egyházak között. Joseph Smith logika vagy eszmefuttatás segítségével nem tudta eldönteni, melyik egyház igaz.

Navigációs menü

A vallási vezetők ugyanazokat a szentírásrészeket egymástól eltérően értelmezték. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —15 -öt, majd kérdezd meg az osztályt: Szerintetek Sátán miért próbálta megakadályozni, hogy Joseph Smith imádkozzon?

A válaszok között ott lehet a következő: Sátán már a halandóság előtti világból ismerte Joseph Smitht, és tudta, hogy Joseph előre elrendelt küldetése az, hogy segítsen visszaállítani a földre az igazságot.

Sátán megpróbálta megakadályozni ennek bekövetkeztét.

Account Options

A tanulók olvassák el magukban a Joseph Smith története —17 -et, és írjanak le olyan tanokat, amelyek Joseph Smith bizonyságából bukkannak elő.

Elegendő idő eltelte után kérj meg tanulókat, hogy mondják el, milyen mi a látomás 5 sor azonosítottak be.

mi a látomás 5 sor

Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mi a látomás 5 sor a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd! Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása az utolsó napi szent teológiában?

Miközben a tanulók válaszolnak, hangsúlyozd ki a következőket: Joseph Smith látomása az Atyáról és a Fiúról sok fontos igazságot állított vissza a földre.

Magyar Minecraft Film: Végső szint - 5.rész BAKIK és EXTRÁK (Sorozat)

Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása azoknak, akik ma keresik az igazságot? Tedd ki a következő idézetet Gordon B. Semmi, amire tanunk épül, semmi, amit tanítunk, semmi, ami szerint élünk, nem fontosabb, mint ez a kiinduló nyilatkozat.

A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph Smith beszámolója hamis, akkor nem került sor Jézus Krisztus egyházának a visszaállítására; viszont ha Joseph Smith beszámolója igaz, akkor sor került a visszaállításra, és a visszaállított evangélium igaz.

Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás igaz voltáról? Kérd meg a tanulókat, hogy kezdjék el átgondolni, vajon mit tehetnének azért, hogy újabb megerősítést kapjanak az első látomás igaz voltáról. Megoszthatod a következő idézetet Neil L.

mi a látomás 5 sor

Olvassátok el gyakran. Esetleg felvehetitek Joseph Smith bizonyságát a saját hangotokon, rendszeresen meghallgatva és megosztva azt a barátaitokkal. Mielőtt továbblépnétek, magyarázd el a tanulóknak, hogy a Szabadító nem csupán az első mi a látomás 5 sor alkalmával látogatott el Joseph Smithhez és másokhoz ebben az adományozási korszakban.

mi a látomás 5 sor

Bemutatta a Fiát. Azt is megkérdezheted a tanulóktól, hogy gondolkoztak-e már azon, vajon miért jelentős az első látomásnak ez a része.

McConkie, 3 vols. A bukás után kiűzetett az Atya jelenlétéből. Ettől az mi a látomás 5 sor kezdve Jézus Krisztus volt az, aki irányította szolgáit a földön, és kinyilatkoztatást, valamint útmutatást adott a prófétáknak.

Joseph Fielding Smith Jr.

Háttérolvasmányok

Amikor az első látomásban Joseph Smith megkérdezte, hogy melyik szektának van igaza, melyik Személy válaszolt a kérdésére? Joseph Fielding Smith elnök szerint miért volt fontos Az űrhajósok látásának helyreállítása Smith számára feljegyezni azt, hogy Mennyei Atyánk bemutatta Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus volt az, aki megválaszolta Joseph kérdéseit? A tanulók értsék meg a következő igazságot: Ádám és Éva bukása óta minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztuson keresztül érkezik.

A kinyilatkoztatás eme módjának megértése hogyan segít nektek bízni a Próféta első látomásról szóló beszámolójában? Az első látomás segít egyre jobban hinnünk Jézus Krisztusban Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F.

  • Látásélesség 2-ben
  • Minimális tiszta látási távolság
  • Jelenések Könyve kommentár
  • Szürkehályog látás videó

Az emberiség történelme során próféták és apostolok részesültek hasonló megnyilatkozásokban, mint Joseph. Uchtdorf elnök szerint milyen áldások származnak az első látomás megismeréséből? A tanulók talán más szavakat használnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Az első látomásról tanulva nagyobb hitre teszünk szert az Atyaistenben és Fiában, Jézus Krisztusban.

A lélek változó és mozzanatos természete S mit jelent az improvizáció, vagyis rögtönzés az előadás szempontjából? Kivitelében azt jelenti, hogy nem tervszerűen adok elő valamit, hanem rábízom a véletlenre vagy a pillanat sugallatára, s úgy mondom, ahogy éppen eszembe jut: s ezáltal nemcsak magát a tárgyat rögtönzöm hallgatóim előtt, hanem önmagamat is, ami annyit jelent, hogy úgy a képzeletemet, mint gondolkodásomat mutatom meg működése közben.

Hogyan mélyíti el az Őbeléjük vetett hitünket az, ha tanulunk az Atyaisten és a Fiú Joseph Smithnél tett látogatásáról?

Lehet, hogy érdekel