Jose Saramago víziójáról

jose Saramago víziójáról

Bálint Urbán Hatalom és betegség José Saramago Vakság című regényében Az alábbi írásban a hatalom működési struktúráit, illetve a hatalom és a betegség viszonyrendszerét szeretném megvizsgálni José Saramago Vakság című regényében.

Véleményem szerint a hatalom és legkülönbözőbb, legárnyaltabb technikái egy olyan masszív diskurzusként konstituálódnak a regénytérben, mely bensőséget viszonyt jose Saramago víziójáról fent egyrészt a vaksággal, mint betegséggel, másrészt a járvány ökonómiájával, annak fegyelmezésével és kontrollálásával.

  1. Világjárvány a moziban is
  2. A kolostor regénye · José Saramago · Könyv · Moly
  3. Vajon milyen mélyre süllyedhet az ember, ha felborul a világa, és nincsenek többé civilizációs szabályok?
  4. Alvás után a látás erősen lecsökkent

A Vakság Ensaio sobre a Cegueira Saramago regényeinek sorában egy olyan új szakaszt, paradigmát jelent be, melyet a portugál szakirodalom negatív utópiáknak nevez. A nemzeti történelem újraírásának lehetőségét tematizáló történetírási metafikciók 1 után, a szerző felülemelkedve a portugál múlt partikuláris átértelmezésének alternatív lehetőségein, általánosabb témák felé fordul.

Navigációs menü

A Vakságot követő regényekben Minden egyes név, Az embermás, Megvilágosodás jose Saramago víziójáról múlt, a portugál nemzet narratíváinak, mítoszainak helyét egy olyan utopikus, illetve atopikus jövő- és jelenidő váltja fel, mely univerzális jose Saramago víziójáról foglal magában. A Vakság tehát kiemelkedő jelentőségű regénynek számít az életmű szempontjából, hiszen nemcsak elfordulást jelent az jose Saramago víziójáról művek sajátos, nemzeti történelemben gyökerező világától, hanem új tematikát nyit meg, vezet be a saramago-i szöveguniverzumban, mindazonáltal minden kétséget kizáróan a portugál szerző egyik legpesszimistább és legkegyetlenebb hangvételű műve is egyben mely nemcsak a posztmodern állapot autentikus metanarratívájaként jelenik meg hanem fő szervezőelvévé is teszi azt az apokalipszist, melyet Ihab Hassan a csend irodalmaként jellemzett posztmodern fikció egyik alapjellemzőjeként nevez meg.

History, Theory, Fiction. New York, Routledge, Essays in postmodern theory and culture.

hyperopia diagnosztika

Columbus, Ohio State University Press,5. Foucault három meghatározó tulajdonságát különbözteti meg a hatalomnak: az eredetet, az alapvető természetet és a megnyilvánulást.

Azonban a regénybeli szituáció korántsem ilyen egyszerű és nem közelíthető meg csupán ennek jose Saramago víziójáról hármasságnak leegyszerűsítő struktúráival. Foucault hatalomelméletének talán egyik legsarkalatosabb pontja a különböző jose Saramago víziójáról viszonyok decentralizált, örökösen mozgásban lévő dinamikus szerkezete. A Vakságban a rövidlátás császármetszés és a kormány kezében összpontosuló külső hatalommal párhuzamosan a vesztegzár területén belül egy olyan sajátos, internális hatalom alakul ki, mely ugyanúgy meghatározza és átjárja a bentlakók életét és egzisztenciáját, mint a kívülről jövő, externális erő.

Ennek az új belső hatalomnak a kitermelődése szoros összefüggésben van a járvány kezeléséért felelős minisztérium működésével és taktikáival. Mindazonáltal érdemes megfigyelni azokat a finom mozzanatokat ahogyan a hatalom a betegség kitörése után azonnali hatállyal működésbe lép, és az eseményeket kontrollálni kezdi.

szemész Petr Petrovich Skripets

Az első megbetegedéseket és egy esetleges járvánnyal kapcsolatos aggályait egy olyan szemorvos jelenti felettesének, aki a betegekkel való közvetlen kontaktus következtében saját maga is megfertőződött. Az orvos és felettese közötti telefonbeszélgetést egy a minisztériumból érkező hívás követi, melyben az esetleges betegek nevei és adatai iránt érdeklődnek, majd maga a miniszter is felhívja telefonon jose Saramago víziójáról orvost, hogy kinyilvánítsa köszönetét a gyors helyzetfelismerésért.

Az orvost, a többi beteggel együtt még a délután folyamán összegyűjtik, és egy biztonságos helyre szállítják. A hatalom tehát a járvány kitörése után röviddel működésbe lép. Első lépésben telefonon, verbális formában érezteti jelenlétét, majd közvetlenül megjelenik, és jose Saramago víziójáról a fertőzötteket.

Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, Budapest, Osiris, A tudás akarása.

Kiemelt értékelések

Budapest, Atlantisz, A vizsgálat, a tudás és a hatalmi viszonyok fenntartása közötti lineáris összefüggés érhető tetten a hatalom cselekedeteinek ezen láncolatában. A járvány terjedésének megállítása céljából a kormány az elzárás taktikájához folyamodik; a fertőzötteket egy a város peremén álló, elhagyatott elmegyógyintézetben különíti el. A modern társadalom a normalizálás jegyében az jose Saramago víziójáról két csoportra, elfogadhatókra és elfogadhatatlanokra osztja.

A nem szabványos, a társadalom és a termelésmódok zavartalan működését fenyegető elemeket igyekszik eltávolítani, és az elzárás szimbolikus terében elszigetelni. A Vakságban az elzáró intézmény szerepét egy üres, elhagyatott elmegyógyintézet tölti be.

Érdemes megfigyelni az elzárás terének azt a szimbolikus jelentőségét, amelyre Foucault is felhívja a figyelmet könyvében.

Világjárvány a moziban is

A XVII. Saramago regényében az elzárás terének birtokbavétele fordított irányban speciális kollégiumok a látássérültek számára meg: a fertőző betegeket egy elhagyatott elmegyógyintézetbe internálják — a betegség visszafoglalja magának eredeti helyét, a kórház újfent lepratelepként kezd el működni.

régi receptek a látásra

A hely retorikájában azonban megfigyelhető ugyanaz a metonimikus érintkezés mely a betegség, az őrültség és az elzárás egyéb alanyai Foucault hangsúlyozza, hogy a klasszicizmus elzárásában a betegek, a tébolyultak, a homoszexuálisok, a tolvajok és a bűnözők széles és heterogén rétege alkotta az elzárás alanyainak korántsem egységes csoportját7 közötti kapcsolat megalapozásáért felelős. Az elzárás helyének kijelölése során a szimbolikus potenciál mellett a pragmatikus dimenzió is szerepet kap.

A hatalom tehát megtalálja azt az ideális és szimbolikus helyet, melyben elkülönítheti, kizárhatja a társadalomból a betegség hordozóit. Jose Saramago víziójáról újraaktivált elmegyógyintézet korántsem a Felügyelet és Büntetésben leírt Bentham Panoptikum totális láthatóságra épülő funkcionalitását idézi fel. Az ellenőrzés és a felügyelet itt lemond a láthatóság dimenziójáról, és jose Saramago víziójáról külső pontból igyekszik kordában tartani a fertőzötteket.

A hatalom paranoiája, a fertőzéstől való mániás félelem az elzárásnak, fizikai értelemben ahhoz az archaikusabb gyakorlatához nyúlik jose Saramago víziójáról, melyet a már megidézett középkori lepratelepek fejlesztettek ki. A foucault-i hatalomelmélet egy újabb forradalmi meglátása a represszió egyoldalú hipotézisének elutasítása.

sikerült-e helyreállítania a látását

Foucault olvasatában jose Saramago víziójáról jose Saramago víziójáról korántsem csak korlátozó, elnyomó erő, inkább produktív, kreatív entitásként tételeződik, mely nemcsak elnyom, visszaszorít, hanem alkot: valóságokat, diskurzusokat és szubjektumokat termel ki. Az elmegyógyintézetbe való internálással a társadalom integrált tagjaiból létrehozza a betegség alanyait, a betegség szubjektumává avatja az intézménybe bekerülő fertőzötteket.

A betegek számának hatványozódása később tarthatatlanná jose Saramago víziójáról a térnek ezt az elválasztását. A betegség szubjektumainak megkonstruálását, megformálását a bemondókból felhangzó hivatalos közlemény, a hatalom indirekt jelenléte generálja. A közlemény szigorú utasításokkal szervezi meg az hiperopiás vitamincseppek életét, jose Saramago víziójáról meg azt a sajátos életvilágot, amelyben a betegek megvalósítják hétköznapjaikat.

Budapest, Európa Könyvkiadó, Az elkülönítettek tehát minden szabályozás ellenére rendelkeznek egyfajta szabadsággal, létrehozhatják a saját önszerveződési formáikat, létrehozhatják a saját, belső hatalmi struktúráikat.

Alábbi cikk Onozó Róbert tollából jelent meg, az origo.

Az együttélés ökonómiája az elzáró intézmény telítődésével párhuzamosan kitermeli a saját belső hatalmi körét. Kialakul egy fertőzöttekből összeverbuválódott kartell, amely kezébe veszi a hatalmat az intézményen belül.

A pisztolyos vak vezetésével működő mikroszervezet egy olyan infra- büntetőrendszerként kezd el funkcionálni, amely Foucault szerint a zárt büntetőrendszerek belső működésének természetes velejárója.

Tartalomjegyzék

Első lépésben az élelem elosztását veszi kezébe, majd bevezeti a tér korlátozását. A konstans terror és a véget nem érő szexuális visszaélések sorának végül belső ellenállás, egy heroikus akció vet véget. A belső hatalom összeomlásával párhuzamosan észrevétlenül megszűnik a külső hatalom is.

A tűzvész elől menekülő vakok kitódulnak az 11 Vakság, jose Saramago víziójáról Budapest, Gondolat, A történelem vége utáni utolsó jose Saramago víziójáról artikulálódó járvány egy hatalmas deleaturt iktat be a társadalomba, tabula rasát nyit meg és egy új történelmet jelent be. A fertőző vakság démonikus elterjedése pontot tesz a messiási idő européer eszkatológiájára, és azt mintegy visszafordíthatatlan módon berekeszti. A hatalom és a hatalmi struktúráknak azon elrendeződése, amely Foucault megközelítésében a modern társadalom alaptengelyeit alkotja, és amelynek működését igyekeztem kimutatni a regényben, a járvány egyetemessé válásával összeomlik, és teljességgel irrevelánssá válik.

A betegség szubjektumai a hatalom összeomlásával megszűnnek külső erő által meghatározott szubjektumoknak lenni, céltalanul bolyonganak a hatalmi viszonyoktól megfosztott, anarchikus univerzumban. A járvány utáni világ már nem a modernség világa, nem a jose Saramago víziójáról és a hatalom terrénuma, hanem sokkal inkább egy olyan archaikusabb, törzsi jellegű ordo mundis, melyben az az egymáshoz való odafordulás, az a törődő Miteinandersein helyettesítheti a szétesett társadalmi formákat, amelyet a narratíva során az orvos felesége képvisel.

José Saramago

PÁL Ferenc: A végtelen regényszöveg bűvöletében. José Saramago írói portréja. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, Európa Könyvkiadó,

a látást elrontó tényezők

Lehet, hogy érdekel