2. látomás 5 olyan

Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 1

2. látomás 5 olyan

Biblia: Ezékiel Szekér-látomása Jechezkél 1. Volt a harmincadik évben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén — én pedig a számkivetettség között voltam a Kebár folyó mellett — megnyíltak az egek és isteni látomásokat láttam.

A hónap ötödikén — Jójákhín király számkivetésének ötödik éve volt — 3.

  1. Látás előkészületek
  2. A látást javító gyógyszerek nem rosszak
  3. Hogyan lehet javítani a látás glaukómát
  4. Zakariás 2 ERV-HU - Látomás Jeruzsálem jövőjéről - Bible Gateway

Láttam, íme szélvihar jött északról, nagy felhő egyre cikázó tűzzel és fény körülötte; közepéből pedig mintegy csillogó érc színe, a tűz közepéből. És közepéből négy állatnak alakja; és ez az ábrázatjuk: emberalakjuk volt nekik 6.

2. látomás 5 olyan

És emberi kezek szárnyaik alatt négy oldalukon; és arcaik és szárnyaik mindnégyüknek — 9. Arcuk alakja 2.

Én, Nebukadneccar, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban.

látomás 5 olyan ember-arc és oroszlán-arc jobbfelől mindnégyüknek és ökör-arc balfelől mindnégyüknek, és sas-arc mindnégyüknek.

Ilyenek arcaik, szárnyaik pedig különválók felülről, mindegyiknek kettő, a másikhoz fűzve, meg kettő, mely befödte testeiket.

Háttérolvasmányok

Mindegyik arcának irányában mentek; ahova indítja, a szellem, hogy menjenek, oda mennek, nem fordulnak meg mentükben. És az állatok alakja: látszatuk olyan, mint égő tűznek parazsa, olyan mint fáklyák látszata; az mozgott az állatok közt és a tűznek fénye volt és a tűzből villám eredt. És az állatok ide-oda futkostak, olyan mint a villám látszata.

Overview: Habakkuk

És néztem az állatokat, és íme egy-egy kerék a földön az állatok mellett a négy arc szerint. A kerekek látszata és a művük: olyanok, mint a tarsís színe, és egy alakjuk mindnégyüknek, látszatuk és művük olyan, mintha kerék volna a kereken belül. Négy oldaluk szerint mennek mentükben, nem fordulnak meg mentükben.

2. látomás 5 olyan

És talpjaik — azoknak fenségük van és félelmetességük — talpjaik szemekkel telvék köröskörül mind a négyüknek. És midőn mennek az állatok, mellettük mennek a kerekek, és midőn emelkednek az állatok a földről, emelkednek a kerekek.

EZÉKIEL KÖNYVE

Ahová indítja a szellem, hogy menjenek, oda mennek, oda indítja a szellem, hogy menjenek; a kerekek pedig emelkedtek velük együtt, mert az állatok szelleme van a kerekekben. Mikor azok mennek, mennek, és mikor azok állnak, állnak, és mikor azok emelkednek a földről, velük együtt emelkednek a kerekek, mert az állatok szelleme van a kerekekben.

2. látomás 5 olyan

És boltozat alakja volt az állatok fejei felett, olyan, mint a félelmetes jégnek színe, kiterjedve fejeik felett felülről. És a boltozat alatt szárnyaik egyenesen voltak egymáshoz érve, mindegyiknek kettő, mely befedte őket, mindegyiknek kettő, mely befedte őket, a testeiket.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett hitünket. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak érteni annak fontosságát, hogy legyen bizonyságuk erről a különösen fontos eseményről.

És hallottam szárnyaik hangját, mint nagy vizek hangját, mint a Mindenható hangját, mentükben, 2. látomás 5 olyan hangját, mint tábor hangját; megálltukban lecsüggesztették szárnyaikat.

2. látomás 5 olyan

És hang hallatszott a fejükön levő boltozaton fölül — megálltukban lecsüggesztették szárnyaikat. És a fejükön levő boltozaton fölül olyan, mint zafírkőnek a látszata trónnak alakja, és a trón alakján egy alak, mint embernek a látszata rajta felülről.

Láttam pedig mintegy csillogó ércnek színét; mint tűznek látszatát, melynek kerete 2. látomás 5 olyan köröskörül, derekának látszatán fölül; derekának látszatán alul pedig láttam mintegy tűznek a látszatát, és fény volt körülötte: Az az Örökkévaló dicsősége alakjának látszata, Láttam és arcomra borultam és hallottam beszélőnek a hangját Megosztás:.

Lehet, hogy érdekel