Mi az éleslátás bepillantása, Fotócímkék:

Angol - Magyar Szótár | insight

mi az éleslátás bepillantása

Zsidó meditáció 2. A zsidó meditáció, ami héberül hitbon'nut-nak hangzik, és valóban részletesebben a kabbalista művekben, és igazán érthetően a chászid írásokban van kifejtve.

Róma, Jeruzsálem, Moses Hess. Mi az éleslátás bepillantása Heinrich Graetz monumentális zsidó története és Moses Hess inspirált felismerései történelmi nagyságrendű szerepet játszottak a zsidóság modern értelmezésében. Graetz elkészült műve ugyanolyan semmi mással össze nem hasonlítható, előzmény nélküli nagyságrend, mint Hess nem csak intellektuális, de a gyakorlati részletekbe is mélységesen bepillantó mindentudása a modern társadalom végeláthatatlan lehetőségeiről és előre is prognosztizálható meghaladhatatlan korlátairól. Mindenesetre Graetz zsidó története, Hess értelmezése az európai népek tavaszáról, ugyancsak Hess bepillantása a világtörténeti folyamatokba s végül, de nem utolsó sorban új filozófiai közelítése a zsidó tudományossághoz együttesen vezettek a történelmileg döntőnek bizonyuló új kiinduló ponthoz, a zsidóság sorsának beépítéséhez az európai népek történetébe.

A hitbon'nut szó a héber bíná szóból származik, amely megértés-t jelent, és a megértésnek arra a folyamatára utal, amely mi az éleslátás bepillantása tanulmányozás, analitikus úton nyert tanulás révén jött létre. Amíg a hitbon'nut-szavat alkalmazhatjuk általában minden téma analitikus tanulmányozására, addig jelen esetben és jelen összefüggésben természetesen mindenkor a Tóra, vagyis Mózes öt könyvének a tanulmányozását jelenti, méghozzá és különösen a kabbala mi az éleslátás bepillantása alapján, hogy így alaposabb és teljesebb megértésre, valamint jobb felfogásra jussunk az Örökkévalót illetően.

éleslátás-angol fordítázmablak.hu szótár

A kabbala szerint minden értelmi folyamatnak tartalmaznia kell ezt a három tulajdonságot: chochmá, bíná, dá'át. Chochmá, magyarul, bölcsesség, jelenti a tudatnak azt a képességét, amely révén új bepillantást nyerhet egy olyan fogalomba, vagy egy olyan dologba, amely addig ismeretlen volt számára.

A meditáció gyakorlója két szinten tapasztalja meg annak jótékony hatását.

A bíná, magyarul, megértés, a tudatnak az a képessége, hogy a chochmá, vagyis a bölcsesség révén új bepillantáshoz jut és analizálja a szóban forgó fogalom, vagy dolog minden egyes tulajdonságát, amely benne foglaltatik, és egyszerűsíti a fogalmat, hogy jobban megérthető legyen. Dá'át, magyarul, tudás, jelenti a harmadik szintet, a tudatnak azt a képességét, hogy figyelmét összpontosítsa és megtartsa a chochmán, vagyis a bölcsességen, és a bínán, vagyis a megértésen.

A tény, hogy a zsidó meditációt hitbon'nut-nak nevezik, amely a biná-ra vagyis a megértés-re vonatkozik, megjelenít egy mi az éleslátás bepillantása különbséget, amely megkülönbözteti a zsidó meditációt más kultúrkörök meditációjától.

A meditáció legtöbb formája arra törekszik, hogy a gyakorló személyt hozzájuttassa a chochmá, vagyis a mi az éleslátás bepillantása éleslátásához; hogy új felismerést, vagy betekintést nyújtson a szó, valamint az Örökkévaló, a valóság, és más fontos fogalom természetébe. A meditáció legtöbb formája arra törekszik, hogy a törekvőt hozzájuttassa a dá'át, vagyis a tudás tulajdonságához, ami együtt jár az elmélyült koncentrációval, vagyis a figyelem sikeres összpontosítással.

A kabbala és a chászid filozófia azonban elutasítja azt a nézetet, hogy bármelyféle új éleslátás születhet pusztán figyelem összpontosításból. A kabbala és a chászid filozófia úgy mi az éleslátás bepillantása ezt a nézetet, hogy, míg a "dá'át" tudás szükséges összetevője a gondolkodásnak, az olyan, mint egy üres edény, a tanulmányozás és az analízis, mi az éleslátás bepillantása a tanulás nélkül, ami a biná, vagyis amit a rövidlátás fenyeget foltok láthatók képessége révén jön létre.

mi az éleslátás bepillantása

A chászid filozófia szerint, pontosan úgy, ahogy a tudós új "éleslátása", vagyis a felfedezése chochmá mindenkor a megelőző mélyreható tanulmányozásból és kutatása tárgyának analíziséből biná következik, ehhez hasonlóan, az, hogy bármiféle "éleslátást" szerezzünk az Örökkévaló "természetéről", csak úgy lehetséges, ha azt megelőzően mélyrehatóan tanulmányozzuk a kabbala magyarázatait és a chászid filozófiát. A chászid mesterek arra figyelmeztetnek, hogy a túlzottan elmélyült koncentráció, amely hijján van az intellektuális tartalomnak, hosszabb idő után érzékcsalódást, hallucinációt, valamint elmebajt okozhat, ami a szellemi megvilágosodás nem körültekintő keresésének-kutatásának tragikus következménye lehet.

A chászid mesterek azt mondják, hogy ha a megvilágosodás nem jár együtt a Tóra mélyreható ismeretével és megértésével, különösképpen el kell sajátítani a kabbala magyarázatait, valamint a chászid filozófia tanításait.

mi az éleslátás bepillantása

Ha mindezt nélkülözi a megvilágosodás utáni vágy, akkor hátrányos következményei is lehetnek. New Yorkban jelent meg, a Kehot Publication Society kiadásában, ben és ban.

mi az éleslátás bepillantása

Lehet, hogy érdekel