A szem és a látás színkezelése, Emberi szem

a szem és a látás színkezelése

Látták: Átírás 1 Gondolatok a képreprodukálás színkezelési folyamatairól a monitortól a nyomógépig WYSIWYG Color Myopia és hyperopia különbség System ez az a gyakran emlegetett fogalom, amely sokat hallatott magáról az elmúlt évtizedben a nyomdaipar és az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok területén.

Egy fogalom, amelynek a létjogosultsága lassan bebizonyosodik még a legszkeptikusabbak számára is. A következôkben nem csupán a színkezelés megszokott általános bemutatása következik, hiszen a ma legkorszerûbb módszerekrôl már sokat és sok helyen olvashattunk.

Ízlelgethettük, csodálhattuk a színek reprodukciója és a minôség területén felmerülô problémák egyszerûnek tûnô megoldását, kezelésének nagyszerûségét. Fontos azonban eloszlatni néhány tévhitet, s felhívni a figyelmet néhány gyakorlatiasabb, praktikusabb kérdésre is.

Mi is az a Color Management?

SZÍNKEZELÉS A GYAKORLATBAN (1.)

Az elmúlt évtizedek digitalizálódási tendenciáinak, technikai újításainak és a nyomdaipari folyamatok átalakulásának következtében újabb és újabb eszközök kapcsolódtak be a reprodukciós láncba.

Napjaink nyomdai feladatainak egyik kulcskérdése: a tervezôk monitorán megálmodott és a megrendelôk által meghatározott színek pontos és minden eszközön egységes, helyes megjelenítése.

Vitalitás a szem védelmében

A végeredmény megvalósításában rengeteg eszköz szkenner, monitor, CTP-berendezés, nyomógép stb. Más és más a reprodukálható színtartományuk és nem képesek kezelni a többi periféria jellemzôit.

Azaz az eszközök nem kommunikálnak egymással, nem ismerik a másik paramétereit. A szem és a látás színkezelése az alkalmazott hardver- és szoftverelemek színtani sajátosságainak megismerésével, objektív mérések alapján.

Ezek eredményeinek felhasználásával készül el az adott eszköznek az egyedi ICC-színprofilja, amit ezentúl a többi alkalmazott hardver és szoftver az operációs rendszer segítségével alkalmaz a munkafolyamatban. A Color Management System, mint tudatos technológiai módszer, a színek elôrejelezhetôsége és magas minôségû megjelenítése révén így alkalmassá teszi a munkafolyamatainkat többek között arra, hogy: szkennelés után színhelyesen legyen látható egy fotó eredeti képe a kalibrált monitoron; egyedi nyomtatási színprofil alapján helyesen megjeleníthetôk legyenek a nyomdatermék valós színei a képfeldolgozó monitoron soft-proof ; színhelyes nyomtatási végeredmény legyen szimulálható a kalibrált digitális proof-berendezésen vagy nyomtatón; lényegesen kevesebb színproblémából adódó selejt keletkezzen; magasabb minôségi torna a látási éberség érdekében valósuljon meg; objektív és reprodukálható alapokra helyezôdjenek a gyártási folyamatok.

Ezeket úgynevezett additív színeknek nevezik, mert ha mindhármat összeadjuk, eredményül fehéret kapunk. Ha fehér fény esik a papíron lévô festékre, az a teljes spektrum meghatározott tartományait elnyeli, a többi pedig visszaverôdik. Elméletileg a tiszta kékeszöld Cbíbor M és sárga Y keveréke a látható fény teljes spektrumát elnyeli és így fekete keletkezik.

Ezeket a színeket ezért kivonásos szubtraktív színeknek nevezzük. Nyomdatechnikailag a festékek és a tonerek nem százszázalékosan tiszták, így a felsorolt színek keveréke fekete helyett barnát eredményez. A tökéletesebb színvisszaadáshoz tehát ezeket még feketével K is ki kell egészíteni. Az additív RGB színkeverést alapvetôen a fényforrás jellegû színtechnikai készülékeknél alkalmazzák, például a digitális fényképezôgépeknél, monitoroknál és szkennereknél, míg a szubtraktív, azaz kivonó színkeverést például a CMYK-modellt a nyomdatechnikában.

Ezeknek a plusz kisegítô színeknek a használata ellenére itt is négyszínnyomásról beszélünk. A cián és bíbor szín világosra és sötétre bontását kizárólag a nyomtató vezérlése végzi. A Color Management System technológiájának kulcsmotívuma ez a szlogen, de értelmezzük helyesen is ezt a jól csengô mondatot.

A Color Management System nem csodaszer! Nem képes meghaladni a szem és a látás színkezelése, anyagi korlátokat, így maximálisan csakis azt láthatjuk, amire az adott rendszer fizikailag képes.

Hiú ábránd volna azt várnunk, hogy egy rosszabb minôségû nyomópapíron a dia élénk, csodás színei lesznek kinyomtatva. Tehát azt tesszük, hogy a nyomtatás képességeinek ismeretében a nyomtatás egyedi ICCszínprofiljával szimulálva a a szem és a látás színkezelése monitoron tekintjük meg a képet a feldolgozás során, és hozzuk ki belôle a maximumot optimális színbontással. A soft-proof ezt jelenti, nem önmagunk és megrendelônk becsapását majd csalódását!

Azt kell látnunk és szó szerint elôre jeleznünk, ami történni fog. Nem pedig azt, amit mondjuk egy szkenner látott a diából. A hard-proof egy digitális proof, amely önmaga és a végsô nyomtatási kimenet ICC-színprofilja alapján jelzi elôre a reprodukció színeit. Célja szintén hasonló: azaz nem a nyomtató telített színeivel kell kérkednünk, hanem adott esetben meg kell mutatnunk, milyen csúnya lesz a végtermék a rosszabb minôségû nyomópapíron.

Korlátok és tapasztalatok A Color Management System ma már tagadhatatlanul iparággá fejlôdött. A hardver- és szoftvergyártók a szem és a látás színkezelése beépítik termékeikbe a színkezelés e korszerû módszereit. Alakultak olyan cégek, szolgáltatók is, amelyek a színelméletszínmérés, a számítástechnika és a nyomtatási technológiák ismereteinek ötvözésével árulják a Color Management tudást. Az átlagos felhasználó a szem és a látás színkezelése általában sem szaktudással, sem eszközparkkal nem rendelkezik ahhoz, hogy önmaga valósítson meg Legalább olyan fontos a megfelelô felhasználás, komplett színkezelési a jó kommunikáció a munkafolyamatot, még ha munkafolyamat szereplôi a gépek és programok elôállítói magát a kalibrációs között és a szakemberek képzettsége, mint valamely eszköz kalibrációja, elô is segítik.

látás plusz és mínusz dioptriában

A Color folyamat egyszerûsítését illetve ICC-színprofiljainak Management még egy ideig biztosan nem lesz fel- megléte használóbarát, fôként a munkafolyamat bonyolultságából, nyitottságából következôen. Egyetlen a reprodukciós láncban alkalmazott eszköz, például a monitor kalibrációja önmagában kidobott pénz, amennyiben a felhasználó nem tudja megmondani az adott szoftvereknek, hogy mi is az, amit látni szeretne. Mi lesz az a nyomtatási kimenet például íves ofszetnyomtatás fényes papíron, as rácssûrûséggel, amelyet nekünk színhelyesen meg kell jelenítenünk?

A kalibrált monitor és az ICC-t támogató szoftverek legnagyobb elônye egyébként éppen az, hogy jó utasítással bármit képesek megfelelôen szimulálni. A megfelelô utasítás hiánya sok esetben kommunikációs problémákra vezethetô vissza. A képfeldolgozást végzôk például nem tudják, hogy az adott fotó hol és milyen módszerekkel lesz nyom- IN-STORE marketing Nyomdai elôkészítés 9 3 tatva vagy a grafikai homályos látás a szteroidoktól nem kér a nyomdától színprofilokat.

Illetve a nyomda nem rendelkezik ezekkel, vagy csak egyszerûen nem tájékoztatja partnereit meglétükrôl. Jelenleg a Color Management talán legnehezebben megvalósítható, problémás területe a megrendelô-kiadó-elôkészítô-nyomda egységek közötti tudatos és objektív kommunikáció.

myopia dioptriák és százalékok

A legtöbb felhasználónak sajnálatos módon nincsenek megfelelô ismeretei az alkalmazott képfeldolgozó szoftverekrôl, RIP-ekrôl Raster Image Processor. A tapasztalatok szerint a professzionális helyeken sem ismerik mindig a kollégák a szoftvereknek azon beállításait, ahol a színek szempontjából lényeges döntések meghozhatók.

Emberi szem

A színkezeléssel kapcsolatos beállítások kellô ismeretek hiányában háttérbe szorulnak a perifériák eladása, installálása során; a szoftverek leírásai tévesen vagy mély hallgatással sehogy sem tájékoztatják a vevôt. Ráadásul néhány speciális, témába vágó oktatáson kívül a szakemberképzés is mostohagyerekként tekint ett éppen a színekkel kapcsolatos objektív munkavégzésre.

Az ICC-színprofilok lényeges jellemzôje az átadhatóság kisméretû, ben is küldhetô fájlok. Ezzel az elônnyel a felhasználók a legritkább esetben élnek, pedig a digitális állományok és a korszerû eszközök mind képesek vinni és fogadni ezeket az információkat, segíteni a technológiai sorban elôttünk járókat vagy utánunk következôket.

ami fontos az ember látomásához

A részt vevô eszközök kalibrációja, minôségi paramétereinek állandó szinten tartása Ne gondoljuk, hogy egy kalibrált munkafolyamatról egy életre megfeledkezhetünk. Fontos a kialakított színkezelési rendszerek állapotának fenntartása.

Az emberi szem és a látás

Hiszen olyan területrôl van szó, ahol rengeteg anyagi, fizikai, kémia hatás játszik szerepet, s ahol az eszközök és szoftverek beállítási lehetôségei tág variációs lehetôségekkel kecsegtetik a felhasználót. Amennyiben munkafolyamatainkat kalibrálttá szeretnénk tenni, azaz ki szeretnénk dolgozni egy, a fentiekben a szem és a látás színkezelése Color Management rendszert, akkor már elôre végig kell gondolnunk, hogy milyen módszerekkel fogjuk fenntartani azt az optimális technikai állapotot eszközeinken, amelyet a mérések során megvalósítottak nekünk.

Hiszen mit ér egy olyan rendszer, amely csak két a szem és a látás színkezelése tudta teljesíteni a hozzá fûzött reményeket? Az állapotfenntartás kulcsszavai a következôk: objektív méréstechnika, szabványosítás, kommunikáció, tûrések és ellenôrzési módszerek.

Ezek azok a momentumok, amelyek nagyban meghatározzák egy megszületett színkezelési munkafolyamat utóéletét, gyakorlati hasznát. A következôkben tekintsük át a legjellemzôbb perifériák kalibrációs igényeit, illetve azok megfelelô technikai állapotának fenntartását, ellenôrzésének módszereit.

miért rossz a látásom reggel

Egy kialakított Color Management rendszer akkor mûködik megfelelôen, ha az alábbi eszközök és berendezések optimális és állandó technikai állapotot képviselnek. Digitális kamerák A korszerû digitális kamerák és szoftvereik teljes mértékben fel vannak készítve az ICC-színprofilok kezelésére, alkalmazására.

Mint bemeneti input eszközök fontos feladatot látnak el egy kép reprodukciós életciklusában. Ezért lényeges leírni a kamera színmegjelenítô jellegzetességeit ICC-színprofilok formájában.

Hogyan lesz tökéletes a monitorod színhűsége?

A gyártók sok esetben adnak ICC-színprofilokat a kamerákhoz, ugyanakkor az egyedi jellegzetességek objektívek, megvilágítások miatt ezek nem igazán alkalmazhatók. Egyedi színprofilok készítése során szükséges digitalizálni ebben az esetben lefényképezni egy ismert színinformációkkal, egyedi mérési eredményekkel rendelkezô tesztábrát például GretagMacbeth ColorChecker DC.

myopia 2 hogyan kell kezelni

Így a digitális fájl minden egyes színmezôje összehasonlíthatóvá válik a referenciaértékekkel, ezek alapján pedig elkészíthetô az eszköz egyedi profilja. A digitális kamerák ICCszínprofiljai nagymértékben függenek a megvilágítási környezettôl. Ez indokolttá teszi a tesztábra napi alkalmazását, a különbözô fényviszonyok függvényében új színprofilok készítését. Szkennerek A képfeldolgozás klasszikus eszközei azonos szerepet töltenek be a fent említett utóddal.

Gondolatok a képreprodukálás színkezelési folyamatairól a monitortól a nyomógépig

A szkennerek egyedi színi viselkedésének ismerete szintén alapvetô. A kalibráció menete is hasonló, azzal a különbséggel, hogy itt is- Black point feketepont : valamely eszköz vagy rendszer által megvalósítható legsötétebb akromatikus szín, a szem és a látás színkezelése adott anyagi és technológiai rendszer világossági határa. Brightness világosságchroma telítettséghue színezet : a színek objektív jellemzése során három független változóval határozhatunk meg egy színt.

Ezek a színezet huea világosság brightness vagy lightness és a telítettség chroma. A jellemzôk egymástól függetlenül változtathatók. CIE Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság : Eredménye a redukált színingermérés kidolgozása, a megvilágítások, mérési geometriák és a színingeregyeztetô függvények szabványosítása ben.

Az egyes színingerek definiálása három független színinger-koordinátával történik. A színek közötti színeltérések elméletileg arányosak az emberi színérzéklet által képzett színkülönbségekkel. Mivel ez a feltétel nem teljesül, ezért a CIELAB-ot matematikai transzformációval újabb és újabb javított modellek egészítik ki. Két színinger közötti különbség definiálása a vizsgált két színpont távolságával számszerûsíthetô. Color matching színmegfeleltetés : alkalmazható mint színek, színminták összehasonlítása, a szem és a látás színkezelése való megfeleltetése; illetve értelmezhetô mint valamely szín eszközfüggô jellemzôinek egy másik eszközre optimalizált megfeleltetése ICC-színprofiljaik alapján.

Denzitás density : a nyomdaiparban a fedettség jellemzésére használt mérôszám, mely a reflexiós vagy transzmissziós tényezô tízes alapú negatív logaritmusából számítható. Célszerû technológiai jellemzô a színes és a szem és a látás színkezelése nyomatok festékrétegeinek, illetve filmek fedettségének ellenôrzéséhez. Jele: D. Direktszín spot color : olyan nyomószín, amely a négy alapszínnyomaton kívül, külön nyomóformáról kerül a nyomatra. A szín keverése nem autotípiaként, hanem különbözô festékek összekeverésével jön létre.

látás mínusz testmozgás

Az IT8-as tesztábrákat és referenciaadataikat a professzionális szkennerek gyártói a berendezéssel együtt a vevô rendelkezésére drámai javulás a látásban. A szkennerek beépített kalibrációs etalonjaikkal viszonylag stabilan tartják az elkészített ICC-nek megfelelô alapállapotot, amely a pontos felhasználás miatt elengedhetetlen.

Monitor A fentiekben már tárgyaltuk, hogy a képfeldolgozó monitor fontos szerepet tölt be a színekkel kapcsolatos döntéshozatal és a jóváhagyás során lásd soft-proof. A monitorok kalibrációját javasoltan megfelelô színmérô spektrofotométerekkel például Gretag- Macbeth A szem és a látás színkezelése a szem és a látás színkezelése Spectrolino szükséges végezni, méghozzá két alapvetô feladat szerint.

Elôször úgynevezett alapkalibrációt végzünk, itt kerül ismert és optimális állapotba a monitor kontraszt- világosság- fehérpont- és gamma-értéke.

Multimédia alapjai | Digitális Tankönyvtár

Az alapkalibrált monitoron CRT és TFT ismert referenciaszínek megjelenítésével és ezek spektrofotometriás színmérésével a monitor átviteli karakterisztikája, színmegjelenítô képessége ismertté válik, ezek segítségével gyártható le az egyedi ICC-színprofil. A CRT-monitorok öregedése miatt a a szem és a látás színkezelése megfelelô idôközönként hónapok, amelyeket különbözô szabványokban határoznak meg meg kell ismételni. Ügyelni kell arra is, hogy a kalibráció az adott videocsatoló kártya és monitor párosra a szem és a látás színkezelése kizárólag, ezek felcserélése nem megengedett.

Filmlevilágító berendezések A klasszikus nyomtatási munkafolyamatban a színre és rácsra bontott állományok hagyományos fotográfiai elven mûködô filmeken kerülnek leképzésre, levilágításra.

Ezek a színkivonati filmek szolgáltatják az információt a nyomóforma-készítés számára. Mint adatközvetítô elem, lényeges a filmen lévô információ helyessége, pontossága. A filmlevilágító berendezések az ôket vezérlô RIP-ekkel együtt kalibrálhatók.

Szükség is van erre, mivel meglehetôsen instabil kémiai és fizikai folyamatok játszódnak le a másolóeredeti készítése során. Itt gyakorlatilag kizárólag egy a megvilágítás intenzitás és árnyalati értékek alapján történô alapkalibrációról van szó.

Lehet, hogy érdekel