Látás 4 hogyan szülj

látás 4 hogyan szülj

Ésa 6,13; Zak 6,12; Csel 13, Máté 3,16 3És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: 4Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.

Látás helyreállítása

Zsolt 72,; Jób 4,9. Ésa 59,17 6És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; Ésa 65,25 7A tehén és medve látás 4 hogyan szülj, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; 8És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét: 9Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

az instabil látás oka

Ezék 34,25; Jer 31,34 10És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.

Ésa 2,2.

rövidlátás lézeres műtét után

Ésa 43,5;66,18; Jer 30,10;5,26 13Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem látás 4 hogyan szülj Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

Ésa 9,21; Hós 1,

látástermékek torna a látáshoz

Lehet, hogy érdekel