Látóhatár távolsága

látóhatár | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár
Panoráma Közelebb a Földhöz E napokban van a Naprendszer 2. Nagyobbnak és fényesebbnek fog látszani szabad szemmel megfigyelve vagy távcsövön keresztül észlelve.

ÉÉNy ,5° Az egyes tereptárgyak távolságának megfelelő lekicsinyítésével és az állásponttól a horizont síkjában mért azimutok szögeinek felrajzolásával egyszerű térképet készíthetünk.

A térkép tulajdonképpen a háromdimenziós földfelszínnek síkra való leképzése. Látóhatár távolsága a sík lehet a horizont síkja is, azonban sokféle más látóhatár távolsága is alkalmaznak, amelyekre néha igen bonyolult módon képezik le a földfelszínt l.

látóhatár távolsága

A földi tájékozódáshoz azonban nem elég csak a horizont síkjában eligazodni. Szükség van a gömb alakúnak tekinthető Föld felszínén álláspontunk meghatározására, eddigi rendszerünknek térbeli továbbfejlesztésére is.

látóhatár távolsága

A poláris síkkoordináta-rendszert úgy építjük tovább, hogy az alapnak vett Egyenlítő síkjára merőleges egyenest látóhatár távolsága a kezdőpontban, és a meghatározandó térbeli látóhatár távolsága egy ezen a tengelyen átmenő síkban kötjük össze a kezdőponttal.

Így ebben a síkban is mérhetünk egy szöget a vezérsugár OP-egyenes és az alapsík között.

A látóhatár

Földünk esetében a gömbi poláris koordináta-rendszert úgy látóhatár távolsága fel, hogy a tengely megegyezzék az északi és déli póluson átmenő forgástengellyel, a rá merőleges alapsík pedig az Egyenlítő síkja legyen.

A földfelszíni pontokat két polárszöggel adjuk meg.

látóhatár távolsága

Az egyik a pólusokon és a ponton átmenő gömbi főkörön a Föld középpontjában az Egyenlítőtől mért szögtávolság, amelyet földrajzi szélességnek nevezünk és φ-vel jelölünk. A másik pedig egy kezdőirányon át fektetett és a pólusokat is tartalmazó gömbi főkör kezdő délkör és a meghatározandó helyen átmenő délkör síkjainak szögtávolsága fokokban.

látóhatár távolsága

Ez utóbbit földrajzi hosszúságnak nevezzük és λ-val jelöljük. A földrajzi hosszúság megállapításához szükséges kezdő kör kezdő hosszúsági kör, délkör vagy látóhatár távolsága a London régi külvárosában létesített greenwichi csillagvizsgálón megy keresztül, és megegyezéses alapon ma már a világ csaknem minden látóhatár távolsága elfogadják kiindulóként.

látóhatár távolsága

A látóhatár távolsága látóhatár távolsága értékei 0° és 90° között változhatnak. A greenwichi meridián is két félgömbre vágja Földünket: a nyugati és keleti hemiszférára. Ezért a λ 0°—° közötti konkrét értéke mellett itt a Ny-i vagy K-i, ill.

A fentiekből következik, hogy négy olyan látóhatár távolsága is van a Földön, melynek földrajzi látóhatár távolsága és hosszúsága megegyezik, csupán φ és λ előjele más és más.

Ezt a helyet nevezzük ellenlábas pontnak. Itt látóhatár távolsága napszak és évszak is ellentétes 7. Ha az előbbi P pontból az Egyenlítő síkjával párhuzamos és a Föld tengelyét metsző egyenest szerkesztünk, látóhatár távolsága az ún.

Kézzel is megírható a nyilatkozat

A mellettlakó hely φ értéke azonos előjelű, a λ ellentétes, és °-ra egészíti ki P hosszúsági fokát. Itt az évszak azonos, látóhatár távolsága a napszak ellentétes, mint P-ben.

  • Eszköztár: A horizont A horizontot más néven látóhatárnak hívjuk.
  • Édesség és látvány
  • A Kék Bolygó és útitársa - csillagászati alapok mindenkinek - Kecskeméti Planetárium
  • vilaglex - Kislexikon

Ha P pontból a tengellyel párhuzamos egyenest bocsátunk a földgömbön keresztül, akkor az az ún. Ennek földrajzi szélessége látóhatár távolsága előjelű, de azonos a hosszúsága.

Az ellenlakó helyen a napszak azonos, de az évszak ellentétes. Az iskolai földgömbökön a földrajzi szélességek és hosszúságok rendszere van felrajzolva, mégpedig olyan formában, hogy a két polárszög nevezetes pl.

látóhatár távolsága

Lehet, hogy érdekel