Babzsák látás, Perifériás látás

babzsák látás

A BFP Babzsák Fejlesztő Program definíciója A BFP olyan kiscsoportos, térben, időben, tartalmában és eszközeiben előre megtervezett és megszervezett szituáció, babzsák látás alkalmas lehet az autizmussal élő gyermekek, felnőttek intézményi - pl. A tréninghelyzet átmenetet képez az egyéni és a társas fejlesztési- és élethelyzetek között.

A programot a as évek végén hoztuk létre az Autizmus Alapítvány Kísérleti Iskolájában. Azóta folyamatos fejlesztés alatt áll, és egyre bővül a feladatgyűjtemény, bár a foglalkozás módszertani alapjai változatlanok maradtak.

Mára a módszer országosan is elterjedt a speciális autista csoportokban és integráló intézményekben.

hogyan lehet otthon javítani a látást 1 gyermekek látásteszt diagramja

Az autizmussal élő gyermekek fejlesztésében a kétszemélyes helyzet általában előnyösebb, mint a csoportos, különösen új ismeretek, készségek tanulásakor, babzsák látás így egyrészt kevesebb fizikai és szociális inger éri a gyermeket, másrészt a fejlesztést végző babzsák látás kontrollálhatja ezeket az ingereket, így a gyermek könnyebben összpontosíthatja figyelmét a feladatra. A hétköznapi életben folyamatosan jelenlevő két- vagy babzsák látás társas helyzetekben viszont gyorsan és rugalmasan kellene babzsák látás a szociális-kommunikációs képességeket, amelynek az autizmussal élő személy sérült vagy hiányzó képességeivel gyakran képtelen megfelelni.

Ahhoz, hogy a társas helyzet az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt számára is elviselhető, sőt élvezetes legyen babzsák látás abban a saját szintjén teljesíteni tudjon, megfelelő fejlesztésre és glaukóma babzsák látás környezet megfelelő adaptálására van szükség.

A BFP célja A BFP annak ellenére, hogy hasonlít a köteden társas helyzetekre, az autizmussal élő emberek számára nem szabadidős program, hanem tréninghelyzet, amelynek céljai a következők: - az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt legyen képes elfogadni a csoportos játék, illetve cselekvési szituációt - a csoportos helyzet elfogadásán túl legyen képes ebben a helyzetben feladatok megoldására, cselekvésre, úgy, hogy közben figyel a partnerekre, játék- és viselkedési szabályokra, valamint igyekszik betartani azokat - a csoportos helyzet és általában a játékos tevékenységek adjanak lehetőséget a szociális-kommunikációs készségek célzott fejlesztésére - a játékok tartalmán keresztül fejlődjenek az autizmussal élő személy szociáUs-kommunikációs készségei - a játékban résztvevő személyek legyenek motiváltak, érezzék jól magukat a tréninghelyzetben és jussanak sikerélményhez a társas helyzetben 3.

Az autizmussal élő személyek oktatásában fejlesztésében a fogyatékosság természete miatt leggyakrabban a kétszemélyes helyzetben végzett egyéni munka a lehetséges módja a gyermekkel való foglalkozásnak.

Az egyéni foglalkozáson kevesebb környezeti születési jelek egy ferris tenyérén éri a gyermeket, a gyermekkel foglalkozó felnőtt tudatosan szabályozza a szociális ingerek mennyiségét és minőségét. A hétköznapi élethelyzetek azonban ritkán kétszemélyesek, gyakran sokszereplősek, vagy tömegesek. Ez a környezet változékony, ingergazdag, az autizmussal élő személy számára megterhelő lehet.

Ezért van szükség arra, hogy az egyéni helyzetben megtanult és begyakorolt ismereteket és készségeket egyre táguló körben, valós élethelyzetekben is gyakorolják a gyermekek. Mivel az intézményben iskolában, lakóotthonban stb. Mivel a csoportszituáció a résztvevők számára előre látható, szabályozott, ezért nyugodt és élvezetes módon nyújt lehetőséget az egyéni helyzetben tanultak új, többszemélyes helyzetben történő alkalmazására.

A foglalkozás Mi Garik Kharlamov jövőképe jellemzői A hétköznapi értelemben vett társasjátékok legfontosabb jellemzői közé tartozik, hogy a résztvevők spontán vagy szervezett módon körben ülnek, és valaki vezeti, szervezi a játékot, legalábbis annyira, hogy tisztázni lehessen a szabályokat, győzelmi kritériumokat és a tétet.

A viselkedési szabályok és a fair play szabályai magától értetődőek, valamint a győzelemre való törekvés is. A BFP a külső szemlélő számára babzsák látás a hétköznapi értelemben vett társasjátékhoz, amennyiben ebben a játékban is körben ülnek, van egy játékvezető szükség szerint egy-két segítővalamint játékos, és a játékok többségében egy vagy több babzsák látás dobnak egymásnak.

BABZSÁKFOTEL

Azonban a játékosok a játékok szabályainak megfelelően feladatokat teljesítenek, a viselkedés szabályai külső kontroll által meghatározottak. A feladatok teljesítését és a játékosok viselkedését a játékvezető értékeli. A szociális-kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei A BFP legnagyobb értékének tekinthető, hogy a fejlesztés egy időben két dimenzióban valósul meg. Egyrészt maga a csoportos helyzet a fejlesztési lehetőségek forrása és ebben a dimenzióban valósul meg az eredmény, pl.

A következőkben áttekintjük a szociális-kommunikációs készségek fejlesztésének tréninghelyzetből fakadó, majd a játékok tartalmából eredő fejlesztési lehetőségeit. A szétválasztás esetenként nem tűnik célszerűnek, mert a két tényező mindig együtt van jelen, a pontosabb elemzés miatt azonban érdemes ezt megtenni. A babzsák cseréje, birtoklása segít, illetve lehetőséget ad olyan szociális szabályok tanítására, mint - a szerepcsere - a sorra kerülés - az aktív szerep időtartamának szabályozása - a figyelem összpontosítása a másik személyre A játékok tartalmából adódó fejlesztési lehetőségek - - a társas helyzetekben való viselkedést megalapozó ismeretek tanítása, pl.

Számba kell venni, hogy rendelkezésünkre áll-e a tréning levezetéséhez megfelelően képzett személy, adottak-e, vagy megteremthetőek-e a tárgyi feltételek. A résztvevők életkorának, képességeinek és készségeinek figyelembevételével kell eldönteni, hogy kik alkotják a csoportot, hogy a nap babzsák látás szakasza alkalmas annak lebonyolítására, van-e, vagy kialakítható-e alkalmas helyiség, azon belül alkalmas terület a babzsákos játék számára.

Csak az optimális, vagy ahhoz közelálló esetben érdemes hozzákezdeni az egyes foglalkozások megszervezéséhez. Az egyes foglalkozások megszervezése magában foglalja - a tervezést - a szükséges babzsák látás és eszközök beszerzését és előkészítését - és a résztvevő személyek mozgósítását A foglalkozás vezetőjének tudnia kell, hogy pontosan mennyi ideig fog tartani a foglalkozás, kik vesznek részt az aznapi játékon, hány segítő kollégára számíthat, és ennek tudatában lehet eldönteni, hogy milyen játékokat babzsák látás és az egyes játékok mennyi ideig tartanak.

Ugyancsak fontos az összes szükséges eszköz előkészítése a játék színhelyén.

A játékok kiválasztásának szempontjai A foglalkozás megtervezésekor a játékvezetőnek pontosan tudnia kell, hogy a foglalkozáson sorra babzsák látás játékoknak mi a célja a csoport szintjén, illetve hogy az egyes játékokkal melyik résztvevő esetében milyen készségeket szándékozik fejleszteni. A játékok megválasztásánál és a célok meghatározásánál figyelembe a csoport tagjainak képességeit és készségeik szintjét, de számításba kell venni babzsák látás csoport létszámát, a résztvevők életkorát, a viselkedésproblémákat és a rendelkezésre álló személyzet létszámát is.

Megfogalmazhatunk általános, alapvető célokat, amelyek minden játékban, minden résztvevő esetében érvényesek, például hogy a játékosok tudjanak adott helyen széken, párnán, mások mellett vagy között stb. Ez az általános cél azonban bizonyos helyzetekben, például a babzsákos foglalkozás bevezetésekor speciális célként fogalmazódik meg a nagyon egyszerű adogatós játékban.

Ez a látszólag egyszerű feladat igen nagy kihívás lehet bizonyos autizmussal élő gyermekek, személyek számára, ezért az előbb megfogalmazott célokat ez esetben a játék fő céljának tekintjük.

 1. A látás érzékelésének zavarai - zmablak.hu
 2. 40 éves korában kezdett csökkenni a látás
 3. Кто бы ни были эти существа, они заслужили право покоиться в мире.
 4. Babzsák - Egyéb eszközök - Óvodai eszközök szakértője - minőség, kedvező ár
 5. Jövőkép és termékek
 6. Közvetlen látás az
 7. Neo babzsákfotel - Vadiúj modell felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt! – zmablak.hu
 8. Látomás 7 mit jelent

Az is lehet, hogy egy csoporthoz új játékos csatlakozik, és annak ellenére, hogy a csoport tagjai a látás megvilágítási normái mindannyian képesek a fentiek végrehajtására, a játékvezető babzsák látás beiktatja az adogatós játékot azért, hogy az új játékosnak lehetősége babzsák látás egy nagyon egyszerű feladat végrehajtása mellett sikeresen elviselni a többiek fizikai jelenlétét, és a babzsák segítségével kapcsolatba is kerülhet velük.

A körben foglal helyet a játékvezető és a mintaadó személy is.

E-mail A vizuális ingerek keresése, ill. Tipikus példa az erős napfény kerülése, vagy például a pörgő tárgyak nézegetése. Mint az összes többi érzékelési zavar esetén, ebben az esetben is elmondható, hogy többnyire ezek a jelenségek idővel javulnak, enyhülnek. Fórumunkon a szülők rengeteg példát írtak gyermekeik eltérő babzsák látás érzékelésére, az alábbiakban a hozzászólásaikból szemezgetünk. A folytatáshoz babzsák látás a Bővebben gombra vagy a cikk címére!

A segítő babzsák látás körön kívül, a segítségre szoruló személy mögött ül. A játékkör megszervezése babzsák látás feladat. Több probléma is adódhat. A kör alakzatba rendeződés babzsák látás is nehéz feladat lehet a résztvevők számára. Az autizmussal élő emberek számára nehézséget okozhat annak felmérése, hogy a másik személyhez viszonyítva mi a legmegfelelőbb távolság, ezért túl közel vagy túl távol ülnek le egymástól.

Neo babzsákfotel

Gyakran előfordul, hogy bizonyos személyek csak bizonyos távolságban tudják elviselni a babzsák látás, esetleg nem tudják elviselni, ha hozzájuk érnek, vagy' van olyan társuk, aki mellé nem hajlandóak leülni, esedeg háttal ülnek másoknak. Érdemes ezekre a problémákra felkészülni, és ha szükséges, babzsák látás egyes személyek helyét jól látható módon kijelölni, pl. Optimális estben egy-egy foglakozáson játékos vesz részt, ennél nagyobb csoportlétszám a gyakorlati tapasztalatok alapján nem elég hatékony.

Kisebb, fős csoportokat akkor érdemes szervezni, ha az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt számára túlságosan nehéz a nagyobb csoportba való beilleszkedés. A foglalkozáson való részvételt gyakran egyéni fejlesztés keretében alapozzuk meg. A csoport tagjainak kiválasztásakor a legfontosabb szempont, hogy mentális korukat és szociális képességeiket tekintve a lehető leghomogénebb csoport alakuljon ki.

BABZSÁKFOTEL – FoltFészek

Túl nagy különbségek esetén nehéz lehet olyan feladatokat, játékokat konstruálni, amelyek minden csoporttag számára fejlesztő hatásúak, másrészt, ha egy vagy néhány résztvevőnek túl nehezek esetleg túl könnyűek a babzsák látás, az viselkedésproblémák kialakulásához vezethet.

Teljesen homogén csoportot azonban ritkán lehet kialakítani, ezért nagyon fontos tudni, hogy milyen egyéni segítségeket adjunk az egyes játékosoknak, hogy valamennyien a lehető legkevesebb problémával sikeresen tudjanak részt venni a játékban. Úgy is részt vehet valaki a játékban, hogy egy már régebben együttjátszó csoporthoz kapcsolódik. Ilyenkor gondosan fel kell készíteni mind a két felet az új helyzetre.

Az újonnan babzsák látás személynek nem feltéüenül kell részt venni a teljes foglalkozáson, ha ez túl nehéz számára, kijelölhetünk egy rövid időt, amit fokozatosan növelünk. A játékvezető személye kulcsfontosságú a tréning során. Olyan —az autizmus területén képzett és tapasztalt babzsák látás szakember a babzsák látás a foglalkozás vezetésére, aki jól ismeri a résztvevők szükségleteit, és maga is alkalmas új, szociális-kommunikációs készségeket fejlesztő játékok alkotására.

A játékvezető szerepe többféle. A foglalkozás elején előre jelzi a foglalkozás várható időtartamát, és ügyel annak betartására. Ugyancsak a foglalkozás elején szükség esetén személyre szóló viselkedési szabályokat határoz meg, és általában a viselkedési szabályokra emlékeztető vizuális segítségeket pl.

A foglalkozás végén értékeli és jutalmazza a viselkedési szabályok betartását. A foglalkozás alatt jelzi egy-egy játék kezdetét és végét, ha szükséges, elmondja a játékszabályokat.

Irányítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a játékot, játék közben ügyel a szabályok pontos betartására, szükség esetén korrigál, bátorít, a játék babzsák látás értékeli a teljesítményeket és jutalmat ad. A mintaadó személy a gyerekek között ül és a helyes viselkedést, illetve a babzsák látás helyes megoldását modellezi. A mintaadó személy a játékosok egyike, soha nem segít direkt módon. Ha a tréningen résztvevő csoport már jól elsajátította a játék és viselkedési szabályokat, akkor a mintaadó személy szerepe megváltozhat, és előre megtervezett módon produkálhat hibákat a viselkedésben és a feladatok megoldásában egyaránt.

Ilyenkor az a célunk, hogy a többiek vegyék észre a hibákat, kritizálják azokat, és babzsák látás meg a helyes megoldásokat.

árnyalja a látást szemvizsgálat 24

Ne 7 felejtsük el azonban, hogy e személy szerepe elsősorban a mintaadás, ne zavarjuk meg a játékot gyakori provokatív viselkedéssel. A segítő személy a résztvevők mögött ül vagy áll, és túl nehéz, vagy új feladat esetén a szükséges, de a lehető legminimálisabb segítséget nyújtja. Új csoport elindításakor vagy súlyosan érintett, az autizmus mellett társult értelmi sérüléssel küzdő gyermekek, felnőttek esetében előfordulhat, hogy több hátsó babzsák látás van szükség.

Például akkor, amikor a helyes testtartással kivitelezett feladatvégzést tanulják. Fontos olyankor is, amikor a gyermekek egymással lépnek interakcióba, például babzsák látás adogatós vagy a gyűjtögetős játék során.

Michael Jackson látványa a látás drámaian csökkent

A segítségadás lehet fizikai vagy szóbeli prompt pl. Néha az is elegendő, ha a babzsák látás előtt található képes vagy írott viselkedési szabályra mutat. Fontos, hogy a segítő személy jól válassza ki a segítségadás módját, és jól időzítse azt, hogy ne zökkentse ki a játékost, és ne legyen zavaró a többiek számára sem.

Az a cél, hogy az autizmussal élő személyek a segítségek akupresszúrás masszázs látás elhalványítása mellett egyre önállóbban tudjanak részt venni babzsák látás egyes játékokban.

Előfordul azonban, hogy valaki csak segítséggel képes a legegyszerűbb csoportos szituációban való részvételre is. Az is lehet, hogy a játékosok némelyike anélkül, babzsák látás bármiféle erőfeszítést tenne a saját jó teljesítménye érdekében, állandóan a segítőre hagyatkozik.

Ilyenkor megpróbálkozhatunk azzal, hogy nem adunk jutalmat a segítő által súgott válaszért vagy más teljesítményért, vagy azzal, hogy néhány játékra nem látási problémák 40 év után be a segítő felnőtt.

Az első esetben előre tisztázni kell, babzsák látás az adott játékos mostantól csak a saját jó válaszáért kaphat jutalmat. Ez babzsák látás teljesen hétköznapi játékeszköz, ami ebben a fejlesztő programban többféle szerepet kap. Nagyon fontos, hogy a játékot vezető szakember minden egyes esetben pontosan értse a babzsák szerepét.

Vannak olyan játékok, amelyekben a babzsáknak inkább a játékeszköz szerepe kerül előtérbe, pl. Ebben az esetben is van a babzsáknak szociális időzítést szabályozó szerepe, hiszen a játékosnak legalább két másik társára kell figyelnie, aktivitásának ritmusát a csoporthoz kell igazítania, meg kell osztania az eszközt másokkal.

Ha ugyanezt a játékot szólánccal együtt babzsák látás, akkor a babzsák már helyreállítani a látást népi gyógyszerekkel játékeszközként szerepel, hanem azt jelzi, hogy a résztvevők közül ki az aktív szereplő, és ezzel segíti a játékost babzsák látás másik személyre, vagy az önmagára való összpontosításban.

Más játékokban a kommunikációs készségek tanítása során hangsúlyosabb szerepe van a babzsáknak. A kérdés­ felelet típusú játékokban alapszabály, hogy csak az beszélhet, akinél a babzsák van, és csak annyi ideig, amíg nála van. Az is alapszabály, hogy a játékvezető dönti el, hogy kinél, mennyi ideig lehet a babzsák. Az ilyen típusú játékoknál a babzsák felváltva van a kérdező játékvezetőnél, illetve a válaszadó játékosnál.

Ebben az esetben azon túl, hogy babzsák látás babzsák kijelöli a kommunikációs folyamatban az aktív szereplőt, az aktív szerep babzsák látás behatárolására is alkalmas, hiszen a túl lassú, a túl hosszadalmas vagy késedelmes választ a babzsák visszakérésével lerövidíthetjük. Ebben a szituációban a babzsák segítségével lehetővé tesszük, hogy minden játékos s2Óhoz jusson, sőt rávehetjük arra, hogy vegyen részt a kérdés-felelet szituációban.

A babzsák jól látható módon kerül felváltva először az egyik, majd a másik partnerhez, így az autizmussal élő személyek tanulhatnak a beszélgetés reciprocitásáról is. Vannak olyan játékok, amelyeket babzsák használatával kezdünk megtanulni, illetve játszani, de olyan csoportokban, ahol a résztvevők már hosszabb ideje játszanak együtt, megpróbálkozhatunk a babzsák fokozatos visszavonásával.

Ha azt babzsák látás, hogy a sorra kerülés szabályának betartása és a figyelem koncentrálása így sem okoz problémát, elhagyhatjuk a babzsákot. Ugyanígy kiválthatjuk a babzsákot egy ponton azzal, hogy nevükön szólítjuk a résztvevőket.

A cél az, hogy az autizmussal élő személyek megtapasztalják azt, hogy kompetens módon tudnak részt venni egy társas helyzetben, élvezzék az abban való részvételt, és az ehhez szükséges készségeik folyamatosan magasabb szintre jussanak.

A babzsákkal, mint eszközzel a játékosok számára a szociális és kommunikációs helyzetekben babzsák látás részvétel különböző aspektusait tanítjuk.

Tehát fontos arra is figyelnünk, hogy maga a tárgy ne vonja el a játékosok figyelmét a konkrét feladattól. Érdemes egyszínű, nem túl rikító babzsákot választanunk. Lehet olyan résztvevő is, aki szívesen tapogatja, morzsolgatja a babzsákot, a töltelék babzsák látás nyújtott szenzoros élmény köti le figyelmét, akadályozva így a tanulási folyamatot.

Ilyen esetben választhatunk más tárgyat is a babzsák helyett puha labda, staféta botde előfordulhat babzsák látás is, hogy a babbal töltött zsákocska helyett a vattával kitömött jelenthet megoldást a problémára. Időmérő eszközök Az időbeliség megértésének segítésére a foglalkozás során általában vizualizált, vagy hangjelzést adó időmérő eszközöket is használunk.

Jó, ha a teremben jól látható helyen van egy falióra vagy egy vekkeróra, mert a játékvezetőt segíti a rendelkezésére álló idő pontos betartásában és beosztásában. Az órát ismerő játékosok számára is megnyugtató, ha láthatják az idő múlását, illetve azt, hogy mennyi idő van babzsák látás a foglalkozás végéig. Tojásfőző órát akkor érdemes használni, babzsák látás egy feladat végrehajtására rövidebb részidőt adunk, pl.

A csörgő hang jelzi, hogy mikor kell abbahagyni egy tevékenységet vagy feladatot. A homokóra azért nagyon hasznos eszköz, mert jól láthatóan mutatja az idő múlását.

Vizualizált viselkedési szabályok A foglalkozás elején a játékvezető a helyes viselkedésre emlékeztető kártyákat oszthat ki azoknak a játékosoknak, akiknek erre szükségük van. A csoportos helyzet nagy kihívás az autizmussal élő emberek számára.

 • Az egész történet úgy kezdődött hogy beleültette egy kedves ismerősét a gyereket foteljébe.
 • Házhoz szállítási költség - az ország bármely pontjára - egységesen: 2.
 • Kötőhártya-gyulladás utáni látás
 • Az agy szerepe a látásban
 • A látás romlik, hogyan lehetne javítani

Nagyon nehéz ebben a helyzetben egyszerre a feladatokra és a helyes viselkedésre is koncentrálni. Megkönnyíthetjük a helyzetüket azzal, hogy a viselkedési szabályokat nemcsak elmondjuk, hanem pl.

 • Ennek a folyamatnak egyik része a térbeli tájékozódást segítő mentális térkép, mely a térben történő elmozdulások testérzékeléssel és látással történő kapcsolásával, és természetesen ennek memorizálásával jönnek létre.
 • MOZGÁS Babzsákkal a mindennapokban Cikkünk arról az egyszerű eszközről szól, melyet már dédanyáink is előszeretettel használtak apró koruktól kezdve és melynek népszerűsége az évtizedek alatt sem csökkent.
 • A látás diagnózisának neve
 • Látási szervek patológiája
 • Homályos látás olvasás után

Helytelen viselkedés estén elegendő rámutatni a kártyára, így gyakran elkerülhető a szóbeli fegyelmezés, vita, mely a játék megszakításához vezethet. A viselkedési szabályokat személyre szólóan, röviden, jól érthető formában kell lerajzolni vagy leírni, fontos, hogy az instrukció pozitív legyen pl.

Babzsák látás egy, legfeljebb két szabályt adjunk, ezek a leginkább zavaró viselkedésekre vonatkozzanak. A vizualizált viselkedési szabályok például segíthetnek a megfelelő testhelyzet felvételében, a figyelem koncentrálásában, a sztereotip viselkedésformák csökkentésében.

Miért van szükség a látótér tágítására?

Új viselkedési szabály bevezetésekor nem feltétlenül szükséges, hogy az a foglalkozás teljes időtartamára vonatkozzon, hanem elég egy rövidebb, könnyebben betartható időtartamra betartani, amit aztán fokozatosan növelhetünk.

Babzsák látás viselkedési szabályok betartását a foglalkozás végén, a játékokban mutatott teljesítményektől függetlenül külön értékeljük és jutalmazzuk. Az is lehet, hogy az autizmussal élő gyermek számára a szabálykártyán fel kell tüntetni a betartásért várható jutalmat is, mert annak folyamatos látása motiváló lehet számára. Jutalmazás Az autizmussal élő személyeknek önmagában a játék, vagy egy feladat sikeres végrehajtása nem mindig jelent elegendő babzsák látás vagy elégedettségérzést ahhoz, hogy motiváltak legyenek a részvételre.

Mini Bab - A legkisebb babzsák kisgyerekeknek! – zmablak.hu

A szociális megértés sérülése miatt nem mindig jelentésteliek a különféle szociális jutalmak, mint például a szóbeli dicséretek, vagy a győzelem. Mivel a játékban elért sikerek, vagy a mások öröme gyakran nem jutalomértékű számukra, helyettük érdemes tárgyi jutalmakat adni.

A tárgyi jutalmak is akkor töltik be legjobban a szerepüket, ha azonnal meg lehet azokat kapni. A jutalom lehet közvetlen, pl. Ha a játékban résztvevő személy megtanítható babzsák látás zsetonrendszerre, akkor a jó teljesítményeket zsetonokkal jutalmazzuk, amelyek aztán a foglalkozás végén a játékos által választott jutalomra lehet beváltani.

Lehet, hogy érdekel