23 vagyok 8. látomás.

Szent István Társulati Biblia - Apostolok Cselekedetei - ApCsel 10
Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. Péter látomása. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett.

DÁNIEL KÖNYVE

Kornéliusz emberei Péternél. Mi járatban vagytok?

23 vagyok 8. látomás

Péter Kornéliusznál. Néhány joppei testvér is vele tartott. Kornéliusz már várta őket, összehívta a rokonságát és benső barátait.

Szilvia - Látomás [Music Video]

De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. De szeretném tudni: Miért küldtetek értem?

23 vagyok 8. látomás

A tímár Simon házában szállt meg, a tenger partján. 23 vagyok 8.

  • Боюсь, это будет не так легко, - сказала .
  • DÁNIEL KÖNYVE | 8. fejezet - Látomás egy kos és egy bak küzdelméről
  • Károli Gáspár Fordítás - Dániel 8 | Online Biblia
  • Находясь пока еще в другом пространстве, оно все же по-прежнему сияло тем жемчужным блеском, который отличал его от всех прочих светил.
  • Огромный полип отчаянно старался сделать все, чтобы посвятить их в суть дела, но многие из его слов не содержали в себе ровно никакого смысла, и, кроме того, у него была привычка повторять предложения и даже целые пассажи в такой стремительной и совершенно механической манере, что за мыслью невозможно было уследить.

látomás tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott. Ő mindenki Ura.

Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem. Bélsaccar király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelent meg nekem, Dánielnek, azt követően, amely először 23 vagyok 8. látomás meg nekem. Azt láttam a látomásban, hogy Súsán várában vagyok, Élám tartományban, és láttam látomásban, hogy íme, az Úlaj folyam mellett vagyok.

S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Aztán megölték, keresztre feszítették, 40de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, 41igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után.

23 vagyok 8. látomás

Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

Lehet, hogy érdekel