Terjedelmes könyvek a látáshoz. Haladó gyakorlatok – látástréning – Látásvizsgálat

terjedelmes könyvek a látáshoz

Előszó A mesterséges intelligencia MI nagyon nagy terület, és ez a könyv is igen terjedelmes.

A könyvben megkíséreltük e területet teljes szélességében feltárni: átölelve a logikát, a valószínűség-számítást, a folytonos matematikát, az érzékelést, a következtetést, a tanulást, a cselekvést, valamint mindent, a mikroelektronikától a világűrt kutató robotokig.

A könyv azért terjedelmes könyvek a látáshoz terjedelmes, mert bizonyos mértékig el is mélyedünk az eredmények tárgyalásában, miközben az egyes terjedelmes könyvek a látáshoz központi részében csak a leglényegesebb gondolatokat igyekszünk bemutatni. További eredményekre az egyes fejezetek végén található irodalmi feljegyzésekben mutatunk rá.

terjedelmes könyvek a látáshoz

E talán önmagában üres szófordulat szándékolt jelentése az, hogy az ismert eredményeket egy közös keretbe szintetizálva igyekeztük bemutatni, ahelyett terjedelmes könyvek a látáshoz az MI egyes részterületeit külön-külön a saját történelmi hátterükben tárgyaljuk.

Elnézést is kérünk mindazoktól, akik a saját szakterületüket így a szokásosnál kevésbé ismerik fel. A könyv fő egységesítő motívuma az intelligens ágens koncepciója. Felfogásunkban az MI egyszerűen a környezetüket észlelő és cselekvő ágensek tanulmányozása.

terjedelmes könyvek a látáshoz

Minden ilyen ágens egy érzékeléseket cselekvésekre leképező függvényt valósít meg. A könyvben e függvénykapcsolat többféle reprezentációjával foglalkozunk, olyan reprezentációkkal, mint például a produkciós rendszerek, a reaktív ágensek, a valós idejű feltételes tervkészítő rendszerek, a neurális hálók és a döntéselméleti rendszerek. A továbbiakban bemutatjuk a tanulás szerepét, mint a rendszertervezőnek azt a módszerét, amivel ismeretlen környezeteket is képes figyelembe venni, és megmutatjuk, hogy a tanulás milyen korlátozásokat jelent az ágens tervezésében, kiemelve az explicit tudásreprezentáció és a következtetés szerepét.

A robotikát és a gépi látást nem függetlenül definiált problémaként tárgyaljuk, hanem mint a cél eléréséhez szükséges szolgáltatásokat. Külön hangsúlyozzuk a feladatkörnyezet fontosságát az ágens megfelelő megtervezése szempontjából.

A fő célunk azokat a gondolatokat átadni, amelyek az MI-kutatás elmúlt 50 évében és a kapcsolódó területeken az elmúlt kétezer évben születtek.

Terjedelmes könyvek a látáshoz gondolatok bemutatásánál, miközben a precizitás megtartására törekedtünk, igyekeztünk kerülni a túlzott formalizmust. Ahol alkalmasnak találtuk, pszeudokód szintű algoritmusokat is közöltünk, hogy a gondolatok konkrét alakot öltsenek. Az általunk használt pszeudokódot röviden a B függelékben írjuk le.

A könyvet alapvetően egy alapképzésbeli tárgyhoz vagy tárgysorozathoz szántuk. Ugyanakkor használható a graduális képzés tárgyaiban is esetleg az irodalmi megjegyzésekben javasolt források némelyikének hozzáadásával.

A széles témalefedés és a nagyszámú részletezett algoritmus miatt a könyv alapreferenciaként szolgálhat az MI-szakos végzős hallgatók és a szűkebb kutatási területükből terjedelmes könyvek a látáshoz kívánó szakemberek számára. Egyetlen feltétel a számítógépes tudományok alapvető fogalomszintű ismerete algoritmusok, ellentétes nézőpontok ütközése, komplexitás egy első-másodéves hallgató szintjén.

Az analízis alsóbb éves szintű ismerete jól jön a neurális hálók és a statisztikai tanulás részleteinek megértéséhez. A szükséges matematikai háttér egyes részeit az A függelékben adjuk meg. A könyv áttekintése A könyv nyolc részből áll. Egy olyan rendszer köré, amely képes eldönteni, hogy mit cselekedjen és amely cselekedni is képes.

Ilyen pl. A III. Ennek folytatásaként a IV. Ilyen problémákra pl. A VII. Végül a VIII. Változások az első kiadáshoz képest Az első kiadás óta az MI sok változáson ment át, és ez a könyv is sokat változott. Lényegében át is írtunk minden fejezetet abból a célból, hogy a könyv tükrözze a kutatás legújabb eredményeit, a korábbi munkáknak az új eredményekhez jobban illeszkedő értelmezését adhassa, valamint hogy a gondolatok folyamának oktató jellege még jobban érvényesülni tudjon.

Grabovoj: Memória javítás. Napi ismétlés 21 napig.

Az MI követőit bátorítani szeretnénk, hogy a mai módszerek sokkal praktikusabbak, mint az ösek. A tervkészítést példának véve az első kiadás algoritmusai néhány tíz lépésből álló tervek generálására voltak képesek, e kiadás algoritmusai több tízezer lépésnyi tervekre skálázhatók fel.

Hasonló nagyságrendi javulás tapasztalható a valószínűségi következtetés, a nyelvfeldolgozás és más területek esetében is. A könyvben az alábbiak a legfontosabb változások: Az I.

terjedelmes könyvek a látáshoz

Terjedelmes könyvek a látáshoz segíti, hogy e gondolatokat a következő fejezetekben integráltabb módon tudjuk tárgyalni. Ez utóbbi természetes átmenetet képez a logikával foglalkozó anyagrészek felé.

Az elsőrendű logikával foglalkozó fejezetet átszerveztük, hogy az anyag áttekinthetőbb legyen és alkalmazási példaként az internetes vásárlás tárgyterülettel bővítettük. Bővült az ütemezés, a feltételes tervkészítés, a hierarchikus milyen ételek emelik a látást és a többágenses tervkészítés bemutatása. Egy, a bizonytalan temporális következtetésekkel foglalkozó új fejezetet írtunk, ahol rejtett Markov-modellekről, Kalman-szűrőkről és dinamikus valószínűségi hálókról van szó.

terjedelmes könyvek a látáshoz

Mélyebb a Markov döntési folyamat tárgyalása, új alfejezetek foglalkoznak a játékelmélettel és a mechanizmustervezéssel. Új rész foglalkozik a nyelv valószínűségi modellezésével, terjedelmes könyvek a látáshoz információ-visszakeresési és fordítási alkalmazásokkal.

A robotika tárgyalásánál kiemeljük a bizonytalan szenzoradatok egyesítését. A látással foglalkozó anyagrész objektumfelismeréssel bővült. A VIII. A könyv javasolt használata A könyvnek 27 fejezete van, mindegyik nagyjából egyhetes előadásnyi anyagot jelent.

Látás bates könyv

Az egész könyv feldolgozása két félévet tenne így ki. A tanfolyamot azonban a szűkebb hallgatói és előadói érdeklődéshez is szabhatjuk. Mivel a könyv széles területet fed le, jó háttéranyag lehet egy rövid bevezető alapkurzushoz, de felhasználható terjedelmes könyvek a látáshoz témaköröket magasabb szinten bemutató specializált graduális kurzusokhoz is. A könyv első kiadását felhasználó egyetemi kurzus tematikájából egy ízelítő az aima. Itt néhány hasznos tanács is található arra nézve, hogy konkrét speciális igényekhez hogyan állíthatunk össze egy megfelelő témaszekvenciát.

Festmények látásra, de nem terjedelmesek

A könyv gyakorlatot tartalmaz. Azokat, amelyekhez nagyobb lélegzetű programozási munka is szükséges, egy klaviatúra ikon jelzi. Az ilyen gyakorlatokat legjobban úgy lehet megoldani, hogy igénybe vesszük az aima. Méreténél fogva néhány gyakorlat féléves házi feladatként is kiadható.

„A könyvek új látásmódot adhatnak” – Egy éves a keresztény könyves kávéház a fővárosban

A gyakorlatok egy része irodalmazást is igényel. Ezeket egy nyitott könyv ikon jelzi. Fontos A könyvben a fontos részeket egy mutató kéz ikon jelzi. Hogy a könyvben az egyes témákat könnyű legyen megtalálni, kiterjedt tárgymutatót is készítettünk. A Weboldal használatáról Az aima. Köszönetnyilvánítás A Az Irodalmi és történeti megjegyzéseket az első kiadáshoz Doug Edwards kutatta fel. Tim Huang, Mark Paskin és Cynthia Bruyns segítettek az ábrák és az algoritmusok megfelelő formájú kialakításában.

Méz rövidlátás gyermekeknél Minden másolat után — a kép nagyságától függően — pengőket fizetnek ezeknek a szerencsétlen festőknek, akik között sokszor egész tehetséges festő is akad, sőt, aki már kiállításon is szerepelt, de nem tudott magának nevet szerezni, s a saját képeit képtelen volt eladni. Fontos szem előtt tartani, hogy a bútorok nem lehetnek terjedelmesek. A dekor elemek mindig átgondoltak és kombinálódnak. Ideális megoldás egy szekrény vagy fal megvásárlása. Az eredeti design mozog a LED lámpák által megvilágított fényképek és festmények.

A Prentice Hall kiadónál Alan Apt, Sondra Chavez, Toni Holm, Jake Warde, Irwin Zucker és Camille Trentacoste minden tőlük telhetőt megtettek, hogy rákényszerítsenek bennünket a határidők betartására, és sok hasznos javaslattal segítették, hogy a könyv a megfelelő tartalommal és megfelelő köntösben jelenjen meg. Stuart meg szeretné köszönni szüleinek a folyamatos támogatást és bátorítást, feleségének, Loy Sheflottnak a végtelen türelmét és a határtalan bölcsességét.

A látássérült fiatalok olvasási szokásai

Reméli, hogy Gordon és Lucy rövidesen már olvashatják is ezt. Peter szeretné megköszönni szüleinek Torsten és Gerda az indíttatást.

Feleségének Krisgyerekeinek és barátainak köszöni a bátorítást és azt, hogy elviselték őt a könyv megírásának hosszú ideje és a könyv átírásának még hosszabb ideje alatt.

Ramon Lull fogalomgenerátora az Ars Magna c. Charles Babbage Differenciál Gépe, az első univerzális számítógép prototípusa Az elsőrendű logika Gottlob Frege-féle formalizmusa A logikai következtetés Lewis Carroll-féle diagramjai.

A valószínűségi hálózat Sewall Wright-féle ábrázolása Alan Turing — Egy korszerű diagnosztikai szakértői rendszer Ettől kezdve a Kalifornai Berkeley Egyetemen University of California at Berkeley dolgozik, ahol jelenleg a számítógépes tudományok professzora, az Intelligens Rendszerek Központ igazgatója és a Smith—Zadeh mérnöktudományi tanszék vezetője.

Az Amerikai MI Társaság tagja, korábban pedig a társaság vezetőségi tagja volt. Több mint cikket publikált az MI különböző területeiről.

terjedelmes könyvek a látáshoz

Peter Norvig a Search Quality részleg vezetője a Google-nál. Az Amerikai MI Társaság vezetőségi tagja. Ezt megelőzően a Junglee-nél dolgozott tudományos főmunkatársként, ahol hozzájárult az első internetes információkinyerő szolgáltatás kifejlesztéséhez, valamint a Sun Microsystems Laboratoriesnál vezető kutatóként, ahol az intelligens információ-visszaszerzésen dolgozott.

Lehet, hogy érdekel